Kennisbank

Sinds 2010 zijn wij betrokken geweest bij diverse projecten die geïnspireerd zijn door de principes van Cradle to Cradle, de circulaire economie en/ of het belang van gezondheid in gebouwen.

Samen met vele (internationale) partners hebben we in onderzoeks- en bouwprojecten samengewerkt. Er zijn veel interessante bronnen opgesteld tijdens deze projecten zowel door samenwerkende partners en onszelf, daarbij zijn er ook diverse interessante bronnen van externe partijen die wij hebben gebruikt als onderlegger om onze kennis te verrijken, deze delen we graag allemaal met iedereen via deze pagina.

Hieronder vindt u alle kennis beschikbaar in het Nederlands, via de vlaggetjes rechts bovenin kunt u navigeren naar de Engelse en Duitse kennis.

Wanneer er meerdere talen beschikbaar zijn, is het mogelijk om via de vlaggetjes (rechts bovenin) naar de juiste taal te gaan van dit artikel.

Deze kennisbank vindt zijn oorsprong in het C2C-Centre.

Cradle to Cradle for Kids

Book | Rinus van den Berg | Dutch, English | 30-03-2012

Cradle to Cradle for kids is eerder als hardcover educatief kinderboek uitgebracht. In opdracht van Rinus van den Berg, DSM, is dit boek geïllustreerd en vormgegeven. Enkele hardcoverboeken zijn nog te koop via CNME De Rollen. Neem contact met hen op voor aankoop van het boek. Het thema is actueler dan ooit en daarom is besloten Circularity & […]

cradle to cradlekinderen

Dismantling Regio Venlo Floriade 2012

Document | Arcadis & Floriade | Dutch | 01-01-2012

De Floriade 2012 is een grote Wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. Van 5 april t/m 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van de Floriade georganiseerd door Regio Venlo Floriade 2012 B.V. Er zullen ruim 100 binnenlandse en 40 buitenlandse deelnemers participeren binnen de gehele tentoonstelling en er worden meer […]

cradle to cradlegebiedsontwikkelingVenlo

Duurzame ontwikkeling en de Cradle to Cradle-benadering

Document | Bas van de Westerlo | Dutch, English | 01-06-2011

Een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om de Cradle to Cradle benadering toe te passen in de gebouwde omgeving In de wetenschappelijke literatuur wordt al tientallen jaren gediscussieerd over duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving. Tot op de dag van vandaag bestaat er veel verwarring over wat wel en niet tot duurzame ontwikkeling behoort en hoe […]

bouwcradle to cradlewettenschappelijk

Cradle to Cradle loont

Book | Pierre Hupperts, Fleur Embrechts, Jacobien Crol, Anne-Marie Bor & Ireen de Nijs | Dutch, English | 01-05-2011

Cradle to Cradle loont! – Bedrijven uit de C2C leercommunity over hun ervaringen en leerpunten In dit boekje vindt u de weerslag van anderhalf jaar Leercommunity Cradle to Cradle. Zeventien bedrijven nemen aan deze Leer- community deel. In 10 sessies zijn zeer verschillende onderwerpen behandeld, van intern draagvlak tot het sluiten van kringlopen. De deelnemers […]

cradle to cradle

Stadskantoor Venlo op en top C2C

Document | Michel Weijers | Dutch | 01-01-2011

Terugkijkend op het afgelopen ontwerpproces, kan geconcludeerd worden dat het goed is dat het aspect groen vanaf de start van het ontwerpproces als harde randvoorwaarde goed verankerd was. Toen in september 2008 de gemeenteraad het programma van eisen voor het nieuwe stadskantoor vaststelde, werd duidelijk dat de ambitie voor het nieuwe gebouw meer was dan […]

cradle to cradleplanten & groenstadskantoor Venlo

Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle – Aan de hand van de Venlo Floriade Principle

Document | BuildDesk | Dutch | 10-11-2010

De alom bekende theorie die is ontwikkeld door William McDonnough en Michael Braungart heeft een nieuwe draai gegeven aan de aanpak van duurzaam bouwen en duurzaam ontwikkelen. De kracht ligt in de positieve benadering. Zij streven een hoog ambitieniveau na en keren zich daarmee af van de stapsgewijze aanpak van steeds een beetje beter. Oplossingen […]

cradle to cradleVenlo

Joris Putman helpt scholen fris te worden

Video | GreenDreamDistrict | Dutch | 17-05-2010

Misschien een beetje oud, maar het onderwerp blijft helaas relevant. Green Dream District gaat elke week op reportage naar duurzame innovaties in het land. Deze keer wordt Joris aan het werk gezet! Hij helpt namelijk mee de Pieter Wijtenschool ‘fris’ te maken. Wat dat inhoudt, dat zie je in deze reportage

binnenlucht kwaliteitcradle to cradlegezondheidscholen

Ambities vernieuwing rijnstraat 8

Document | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Dutch, English | 01-04-2010

In het voorjaar van 2009 is besloten om de huidige hoofdzetel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan de Rijnstraat 8 in Den Haag ingrijpend te vernieuwen. Deze vernieuwing zou tot doel hebben het gebouw op vele punten drastisch te moderniseren en geschikt te maken voor gebruik door meerdere rijksdiensten. De […]

bouwcradle to cradle

Uitleg Cradle to Cradle door Nic Balthazar

Video | C2C Platform | Dutch | 09-03-2010

Nic Balthazar, televisiemaker, filmregisseur en de Vlaamse Al Gore, kiest voor het Cradle to Cradle Platform. Nic Balthazar legt op de website uit wat Cradle to Cradle juist is en hoe bedrijven ermee aan de slag kunnen.

algemeencradle to cradlekinderen