Circulair bouwen

C2C ExpoLAB ondersteunt projecten met hoge ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Circulair inkopen & Aanbesteden

Door in een zo vroeg mogelijk stadium van een proces circulaire uitgangspunten mee te nemen, kan de hoogst mogelijke kwaliteit worden gerealiseerd.

Lezingen

Regelmatig geven we lezingen, inspiratiesessies en masterclasses om mensen uit de bouw, het bedrijfsleven en overheden te inspireren.

Projectmanagement

Van het bepalen van projectdoelstellingen en het bewaken daarvan, tot het coördineren van het proces en het afleggen van verantwoording.

Stadskantoor Venlo

In 2007 besloot de gemeente Venlo een nieuw stadskantoor te bouwen. Belangrijk uitgangspunt vormde de toepassing van de C2C-uitgangspunten bij deze nieuwbouw. De C2C-ambitie vertaalt zich in de droom om een gebouw te realiseren als grondstoffenbank, waar energie wordt opgewekt, water gezuiverd en luchtkwaliteit verbeterd. Kortom, een gebouw dat waarde toevoegt.

Het C2C ExpoLAB heeft gemeente Venlo van initiatieffase tot en met ingebruikname ondersteund in de realisatie van haar cradle to cradle ambities. Van begeleiding en advies gedurende het ontwerp- & Bouwproces, tot input bij aanbestedingen, business cases en diverse inspiratiesessies en rondleidingen.

16,9mln

besparing

18%

restwaarde meubilair

60%

opwekking eigen energie

1,5%

daling ziekteverzuim

30

C2C materialen

Referenties

Door duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden zoeken we naar synergievoordelen, waarbij we proberen de lat bij elk project hoger te leggen. Op deze manier willen we voor onze klanten maximale meerwaarde realiseren.

Hoe neem ik C2C mee in mijn inkoop en aanbestedingstrajecten? Hoe maak ik een C2C gebouw? Wat is er bijzonder aan het C2C stadskantoor van Venlo?