Materiaalpaspoorten

Net als Madaster is ons doel om afval te elimineren en de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Vandaar dat het C2C ExpoLAB en Madaster hun krachten hebben gebundeld zodat zij gemeenten, overheden, schoolbesturen, projectontwikkelaars en overige (publieke en private) organisaties kunnen ondersteunen bij het praktisch toepassen van materiaalpaspoorten binnen de bebouwde omgeving.

C2C ExpoLAB kan door de samenwerking met Madaster haar klanten helpen bij het maken van materialenpaspoorten in het Madaster Platform.

Daarnaast heeft het C2C ExpoLAB een samenwerking met CircularIQ om data in het Madaster te kunnen verrijken met kwalitatieve gegevens van toegepaste materialen en zodoende meer inzicht te krijgen in de circulariteit van de materialen.

Wij helpen je met:

  • Borgen van het gebruik van materiaalpaspoorten in uw circulaire aanbesteding en bouwproces;
  • Projectmanagement en advies rondom circulair en gezond bouwen -van initiatief tot en met (einde)gebruik- waaronder inzet materialenpaspoorten;
  • Verrijken van materialenpaspoorten op product- en materiaalniveau;
  • Berekenen van circulariteitsindex;
  • Financiële restwaarde berekenen van grondstof- tot en met element- & componentniveau.