Project Management

Het maken van een transitie van een lineaire- naar een cyclische economie vraagt een andere aanpak. Daarin kunnen we niet de dingen blijven doen die het probleem hebben veroorzaakt. Het sturen op kwaliteit in het proces is daarbij cruciaal. Van het bepalen van projectdoelstellingen en het bewaken daarvan, tot het coördineren van het proces en het afleggen van verantwoording.