Project Management

Het maken van een transitie van een lineaire- naar een circulaire economie vraagt een andere aanpak. Daarin kunnen we niet de dingen blijven doen die het probleem hebben veroorzaakt. Het sturen op kwaliteit in het proces is daarbij cruciaal. Van het bepalen van projectdoelstellingen en het bewaken daarvan, tot het coördineren van het proces en het afleggen van verantwoording. We bouwen continu aan een circulair en gezond morgen. Beginnen is belangrijker dan perfect zijn!

Wij helpen je met:

  • Ontwikkelen circulaire en gezonde visie en strategie;
  • Bepalen ambities, scope en roadmapping;
  • Besluitvorming en draagvlak;
  • Marktconsultatie en aanbestedingprocedure;
  • Borgen gezondheid en circulariteit in bouw & infra;
  • Beleidsvorming;
  • Aanvragen subsidie.