Beleid

In uw beleid kunt u richting bepalen naar een circulaire economie en de middelen waarmee de gestelde (MVO) organisatiedoelen gerealiseerd gaan worden. Daarvoor dient u natuurlijk een helder toekomstbeeld te hebben. Waar zou uw organisatie over 5 of 10 jaar moeten staan? Aan welke duurzaamheidsdoelstellingen dient het circulair beleid bij te dragen? Waar wordt het circulair beleid verankert? Het C2C ExpoLAB heeft jarenlang ervaring bij het vertalen en borgen van duurzaamheidsprincipes in beleid en denkt graag met u mee. Daarbij leren we van de opgedane ervaring, waarbij we telkens een stap verder richting een circulaire economie willen zetten.