Inkoop / aanbestedingen

Door in een zo vroeg mogelijk stadium van een proces circulaire uitgangspunten mee te nemen, kan de hoogst mogelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Inkooptrajecten en aanbestedingen vormen hierin een zeer belangrijk middel. We adviseren zowel aanbestedende diensten van opstellen gunningsleidraad en marktconsultaties, tot organiseren van prebid-meetings en het beoordelen van inschrijvingen. Daarnaast nemen we graag, samen met architect, aannemer, ontwikkelaar, deel aan inschrijvingen op aanbestedingen waarbij we niet betrokken zijn geweest bij de uitvraag.

Wij helpen je met:

  • Bepalen ambities, scope en minimumeisen;
  • Marktverkenning & -consultaties;
  • Uitdagen markt tot innovatieve oplossingen
  • Opstellen van objectieve en realistische gunningscriteria;
  • Verankeren van circulaire ambities in gunningsleidraad;
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten voor kandidaat inschrijvingen;
  • Beoordelen van inschrijvingen;
  • Bewaken van ambities, scope en inschrijving tijdens proces.

Geintereseerd?

Klik hier voor meer informatie.