Stadskantoor Venlo

Uniek aan Stadskantoor Venlo is de circulaire business case. Het project toont aan dat een circulaire economie loont. Een aantal gegevens op een rij:

  • Projectbudget circa €50 miljoen;
  • Totaalpakket duurzaamheidsmaatregelen circa €3,4 miljoen;
  • Financiële opbrengst duurzaamheidsmaatregelen: €16,9 miljoen;
  • Positieve cashflow vanaf jaar 1.

Daarnaast is rekening gehouden met een restwaarde van het gebouw op materialen. Een restwaarde van 5% betekend concreet een jaarlijkse besparing van 175.000 euro. Bovendien is de inschatting dat de restwaarde hoger zal zijn.

Met leveranciers zijn afspraken gemaakt over terugname en restwaarde. Bijvoorbeeld heeft de aanbesteding voor het meubilair geleidt tot een gegarandeerde restwaarde van 18% van de oorspronkelijke aanschafprijs, inclusief bankgarantie. Bovendien neemt aanbieder de kosten voor onderhoud voor eigen rekening. Gemeente Venlo is dus gegarandeerd dat na de gebruiksduur van 10 jaar het meubilair een restwaarde behoud van ca. €300.000.

Onderzoek toont aan dat slechts 10% van de kosten gerelateerd zijn aan energie en bouwkosten, terwijl 90% te relateren is naar de gebruikers. Door het creëren van een gezonde werkomgeving, is de verwachting dat dit positief bijdraagt aan ziekteverzuim en productiviteit. Dit levert forse besparing voor de organisatie. Deze ‘zachte’ inverdieneffecten worden gemonitord. Opbrengsten zijn niet meegenomen in de business case, waarmee de resultaten fors hoger kunnen uitvallen dan nu voorzien.