Knowledge

Duurzame ontwikkeling en de Cradle to Cradle-benadering

Een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om de Cradle to Cradle benadering toe te passen in de gebouwde omgeving In de wetenschappelijke literatuur wordt al tientallen jaren gediscussieerd over duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving. Tot op de dag van vandaag bestaat er veel verwarring over wat wel en niet tot duurzame ontwikkeling behoort en hoe […]