Duurzame ontwikkeling en de Cradle to Cradle-benadering

Een literatuuronderzoek naar de mogelijkheden om de Cradle to Cradle benadering toe te passen in de gebouwde omgeving

In de wetenschappelijke literatuur wordt al tientallen jaren gediscussieerd over duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving. Tot op de dag van vandaag bestaat er veel verwarring over wat wel en niet tot duurzame ontwikkeling behoort en hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden. Hetzelfde geldt voor de meest recente Cradle to Cradle benadering. Het doel van dit overzicht is een literatuuroverzicht te geven van duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving en de belangrijkste principes te onderscheiden.

Het literatuuronderzoek bevat informatie uit gepubliceerde artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften. Het overzicht heeft zich gericht op de periode van 1962 tot 2010. In 1962 uitte Rachel Carson haar bezorgdheid over de toenemende vervuiling van het milieu door middel van een belangrijke wetenschappelijke bijdrage.

Dit overzicht geeft een literatuuroverzicht van duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving, inclusief het conceptuele kader en de principes van de verschillende bewegingen. Met name de meest recente Cradle to Cradle® benadering zal worden besproken. De benadering vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van een overgang van een lineair naar een cyclisch systeem, zonder schade aan het milieu.

In het boek Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things introduceren William McDonough en Michael Braungart een benadering die biologische en technologische cycli creëert, zonder nadelige gevolgen voor het milieu. Reststoffen zijn grondstoffen voor een volgende cyclus. De Cradle to Cradle -benadering gebruikt de volgende principes:

  1. Voedselafval is, alles is een voedingsstof voor iets anders;
  2. Maak gebruik van de zon door volledig hernieuwbare energie te gebruiken;
  3. Geniet van de diversiteit van soorten, cultuur en innovatie.

De benadering introduceerde het concept eco-effectiviteit om de tekortkomingen van eco-efficiëntie te ondervangen. Eco-efficiëntie is gericht op het verminderen en zoveel mogelijk compenseren van de negatieve effecten op het milieu. Eco-effectiviteit is gericht op een ontwikkeling zonder nadelige gevolgen voor het milieu. Het doel van de Cradle to Cradle-benadering is: “Een aangenaam diverse, veilige, gezonde en rechtvaardige wereld met schone lucht, water, bodem en energie – waarvan economie, ecologie, gelijkheid en harmonie kunnen worden genoten”.