Nieuwe project Healthy Building Movement van start

Interregionaal stimuleren van de sector tot gezond bouwen

Na maandenlange, intensieve voorbereiding op de achtergrond wordt het nu concreet: het grensoverschrijdende project “Healthy Building Movement” gaat van start met als doel gezond en duurzaam bouwen in de praktijk te brengen. Door middel van het minimaliseren van bestaande belemmeringen en het vergroten van de vraag en het aanbod naar dergelijke maatregelen. De projectpartners zijn Gemeente Venlo (leading partner), de economische ontwikkelingsmaatschappijen van Krefeld, Viersen en Mönchengladbach, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, academisch ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore GmbH, C2C Expo LAB en Bluehub.

In totaal wordt tot eind 2026 bijna 4,8 miljoen euro geïnvesteerd in de regio. Met deze investering wordt een modelregio gecreëerd voor gezond en duurzaam bouwen. Om dit te bewerkstelligen combineert het Interreg-project gezondheid en welzijn in gebouwen met thema’s als energieneutraal en circulair bouwen. Niet alleen vanuit duurzaamheidsoogpunt is dit interessant: gezondheidsbevorderende commerciële gebouwen zorgen voor een grotere tevredenheid van werknemers met minder ziekteverzuim en een hogere productiviteit. In scholen heeft het betere leerprestaties als resultaat, zoals aangetoond in wetenschappelijke onderzoeken in het voorloperproject “Healthy Building Network”.

Gedurende “Healthy Building Network” is een netwerk ontstaan van ondernemers, instellingen en overheden dat een impuls geeft aan de bouwsector en naast duurzame, energieneutrale gebouwen vooral de ontwikkeling van gezonde gebouwen stimuleert. Het nieuwe project bouwt hierop voort en stelt verdere prioriteiten voor de toekomst. In Healthy Building Movement wordt meer aandacht besteed aan bestaande gebouwen: hoe kan bij het opknappen, renoveren of verbouwen rekening worden gehouden met circulariteit, biobased bouwen, gezondheid, enzovoort. Daarnaast wordt het netwerk uitgebreid met onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen met betrekking tot de circulaire economie en energietransitie.

Het Project „Healthy Building Movement“:

Het wordt uitgevoerd als onderdeel van het Interreg VI A programma „Deutschland-Nederland”.

Het is een vervolg op het vorige project “Healthy Building Network”, dat tot doel had het bewustzijn over gezond bouwen in de regio te vergroten, grensoverschrijdende kennis op te bouwen en deze te delen in een groeiend netwerk.

Het huidige project – met een nieuw logo en nieuwe website – loopt tot eind 2026 en wordt met ongeveer 2,7 miljoen euro gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Limburg en Noord-Brabant.

De projectpartners zijn Gemeente Venlo (hoofdpartner), de economische ontwikkelingsmaatschappijen van Krefeld, het district Viersen en Mönchengladbach, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven, het academisch ziekenhuis RWTH Aachen, ResScore, C2C Expo LAB en Bluehub.

 

Klik hier om de bijlage met het persartikel te lezen.