Flyer woonwijk Someren

Op het gebied van duurzaamheid legt de gemeente Someren de lat hoog. Gemeente Someren hanteert een ecodepot-regeling om woningeigenaren te stimuleren circulair te bouwen. Lees in de flyer meer over de ecodepot-regeling en de manier waarop in Someren circulair bouwen wordt gestimuleerd. 

Klik hier om deze flyer te bekijken.

Klik hier om meer te lezen van dit project.

3 circulaire trends

Inspelen op de snel veranderende wereld van circulair en gezond inkopen en bouwen? Wij gaan dieper in op trends van nu voor een circulaire economie later.

3 TRENDS VAN NU VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE TOEKOMST

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijker. Zo is er een verschuiving gaande van het inspireren van mensen over circulariteit naar het concreet toepassen ervan in het proces. Daarbij verandert de manier van bouwen en inkopen razendsnel door belangrijke trends en ontwikkelingen in het nastreven van een circulaire economie. In dit artikel gaan we er dieper op in.

DUURZAAM BOUWEN: CIRCULARITEIT

De meest logische en voor de hand liggende trend, maar onmisbaar in het rijtje: circulariteit. In 2050 wil Nederland een 100% circulaire economie. Dit gaat verder dan het blazen van nieuw leven in bestaande producten/materialen, zodat deze oneindig kunnen worden gebruikt. Grondstoffen en materialen behouden hun waarde en worden niet afgeschreven. Kortom, producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Ruim 10 jaar leggen we de lat op gebied van circulair bouwen telkens een stukje hoger, waarbij we tegelijkertijd pragmatisch zijn en goed kijken naar de context en de mogelijkheden. De praktijkvoorbeelden laten de winst zien, voor mens, milieu en portemonnee. Samen definiëren we bij aanvang van het project een duidelijk kader op, waarlangs we keuzes afwegen. Hoe hoog die lat komt te liggen, bepaal je zelf. En weet, beginnen is belangrijker dan perfect zijn!

3 TRENDS BINNEN CIRCULARITEIT

  1. Gezond bouwen:

In de loop der jaren is het geen kwestie meer geworden of men circulair wil bouwen, maar wordt eerder gefocust op de vraag hoe je circulair bouwt en wat is circulair bouwen precies? De vraag naar circulair bouwen wordt steeds sterker, omdat duurzaamheid steeds belangrijker wordt en vanuit de overheid wordt gestimuleerd. Materialen die oneindig meekunnen zijn een belangrijke sleutel hiervoor. Daarom zijn we het liefst zo vroeg mogelijk betrokken bij de inkoopfase en het bouwproces om vanaf moment één meerwaarde te bieden. Maar ook gezondheid speelt steeds een belangrijkere rol. Heb je zelf als een gemeten hoe goed of slecht het binnenklimaat is in je eigen woning of werkplek? Schrik niet, want in heel veel gevallen is dit ver ondermaats. En je begrijpt, dat een slecht binnenklimaat effect heeft op ons welbevinden, ziekteverzuim en productiviteit. Circulair- en gezond bouwen gaan hand in hand. Samen met Universiteit Maastricht en andere partners onderzoeken we dit effect en de eerste resultaten tonen het aan. Gezondheid draagt degelijk bij aan de prestaties en welbevinden.

  1. Gebouw- en materiaalpaspoorten:

Steeds vaker krijgen we de vraag om het circulaire en gezonde gebouw te documenteren in een zogenaamd materialenpaspoort. C2C ExpoLAB onderscheidt hierin twee benaderingen. Enerzijds het opstellen van een gebouwenpaspoort. Hiermee wordt een paspoort op gebouwniveau opgesteld, een circulariteitsindex berekend, de restwaarde op grondstofniveau inzichtelijk en een dossier opgebouwd. Hiervoor is C2C ExpoLAB in 2019 een partnerschap aangegaan met Madaster en kunnen we gebouweigenaren begeleiden in het opstellen van een dergelijk paspoort.
Daarnaast komt vaak het verzoek om een materialenpaspoort op te stellen voor toegepaste materialen. Enerzijds om te weten welke materialen zijn gebruikt, voor nu en de toekomst, maar tevens om materialen tijdens het bouw- of inkoopproces objectief te vergelijken. Samenstelling, herkomst, herbruikbaarheid, toxiciteit en demontabiliteit zijn onderdelen die in het materialenpaspoort worden gedocumenteerd. Bovendien biedt een materialenpaspoort uitstekende input voor het gebouwenpaspoort. C2C ExpoLAB maakt gebruik van het Circular IQ platform bij het genereren van materiaalpaspoorten. Meer informatie over paspoorten vindt u hier.

  1. De restwaarde van materialen:

Om circulair bouwen te stimuleren is naast het circulair inkopen van duurzame materialen, ook de financiële restwaarde ervan steeds actueler. Vaak wordt er nog gebouwd met materialen die aan het eind van de levensduur zowel financieel als qua bruikbaarheid niets meer waard zijn. Sterker nog, vastgoedbezitters betalen om materialen af te voeren. In een circulaire economie is dit anders. Maar hoe bereken je restwaarde? Hiervoor komen verschillende initiatieven tot leven, zodat je te allen tijde weet wat je bouwmaterialen waard zijn. Samen met TNO ontwikkelde C2C ExpoLAB de Residual Value Calculator (RVC). De RVC maakt restwaarde inzichtelijk op zowel grondstof- als componentniveau en is daarmee complementair aan het gebouwenpaspoort. Focus op restwaarde draagt bij aan zowel nieuwe herbruikbare producten op de markt, waarbij wordt gedacht aan het restwaarde component als aan materialen waarvan de samenstelling bekend én gezond is. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor de bouwprojecten, doordat materialen makkelijk her te gebruiken worden, er minder bouwafval is en CO2-uitstoot wordt verminderd. C2C ExpoLAB biedt concrete handvatten om in elke fase van het bouwproces restwaarde calculatie te verankeren, om zodoende restwaarde van bouwmaterialen bij einde gebruik zo hoog mogelijk te laten zijn.

ONZE TOEKOMSTVISIE

In tegenstelling tot de meest bedrijven, hopen wij steeds minder nodig te zijn . Dit zou namelijk betekenen dat duurzame oplossingen en circulair bouwen steevast onderdeel zijn geworden van onze economie. In de ideale wereld is onze hulp bij het toepassen van circulariteit dan ook overbodig, omdat dit proces vanzelfsprekend is in een circulaire economie. Dit dwingt ons tevens om continu te zoeken naar antwoorden op de vragen van morgen. Samen bouwen we zo aan een duurzame toekomst.

 

Cooler Media | The Explanation Company heeft bijgedragen aan het schrijven van dit artikel. Jouw complexe boodschap begrijpelijk maken voor je doelgroep? Kijk dan op https://www.coolermedia.nl/.

Madaster

Partner van Madaster

Wij bundelen onze krachten met Madasterhun krachten zodat wij onze klanten  gericht kunnen ondersteunen bij het praktisch toepassen van materialenpaspoorten binnen de bouw. C2C ExpoLAB kan door de samenwerking met Madaster haar klanten vanaf nu direct helpen bij het maken van materiaalpaspoorten in het Madaster Platform. Meer informatie: http://bit.ly/2WFtXbA

Advies circulair beleid bouw

Afgelopen 3 jaar zijn we betrokken geweest bij het R2PI Project“The route to circular economy” (Horizon 2020). Overall doel was het versnellen van de toepassing van circulaire economie, op basis van succesvolle business modellen en beleid.

Lees nu de adviezen om de circulaire economie te verankeren in beleid voor de bouw.

Samen met het Cradle to Cradle Products Innovation Institute o.a. mogen werken aan het Policy Package Construction. Een pamflet is nu te downloaden op de R2Pi website amen met enkele case studies. 

Factsheet Gezonde Gebouwen

Gezamenlijk met BlueHub hebben wij voor het Healthy Building Network een algemene eerste factsheet ontwikkeld over gezonde gebouwen.

Klik hier om deze factsheet te bekijken.

Vouchers voor gezond bouwen

Het healthy building network project, waar het C2C ExpoLAB partner en initiator van is, biedt innovatie vouchers aan voor gezond bouwen. Wilt u hier meer van weten? Bekijk dan deze factsheet.

C2C geinspireerde woning in Someren

Gemeente Someren zet flinke stap in duurzaamheid in woonwijk Groote Hoeven. Met een statiegeldregeling wordt gestimuleerd om circulair te bouwen. Met de circulaire voorbeeldwoning voegt de gemeente zelf daad bij het woord. Deze woning is door 2.0 Architecten ontworpen en bevat vele C2C gecertificeerde materialen.

Klik hier om de facebook pagina van de gemeente Someren te bezoeken met een bundeling van alle foto’s van deze woning ontworpen door 2.0 architecten.

Klik hier om meer te lezen over het woningbouw project in Someren dat C2C geinspireerd is.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Webinar business case tool online

Afgelopen donderdag heeft het C2C ExpoLAB samen met Hevo een webinar opgenomen over de ontwikkelde business case tool voor gezonde en circulaire gebouwen. Deze webinar is nu online voor iedereen terug te kijken via deze link.

Duurzaam Gebouwd artikel over gezonde gebouwen

Duurzaam Gebouwd publiceerde een artikel in hun laatste magazine over het Healthy Building Network project dat gaat over de (financiële) voordelen van gezonde en circulaire gebouwen.

Klik hier om meer te lezen van dit artikel

Stadskantoor Venlo in de krant

Tijdens de extreem warme dagen heeft dagblad de Limburger het stadskantoor Venlo bezocht, waar het 22 graden was. Lees meer hierover in dit krantenartikel.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190726_00116223/een-gat-in-het-stadskantoor-venlo-voor-beter-binnenklimaat