Presentaties Healthy Building Network eind symposium online

Op 12 mei organiseerde het Healthy Building Network, waar het C2C ExpoLAB bedenker en partner van is, het end symposium. Dit vond plaats in Mönchengladbach en werd georganiseerd door onze partner WFMG. Er vonden meerdere interessante presentaties plaats welke zijn opgenomen en nu online staan:

De presentatie van Michel Weijers in het Duits over de Business Case van gezonde gebouwen is hier te vinden
De presentatie van de Universiteit van Maastricht over de meerwaarde van gezonde gebouwen (denk aan productiviteit, scholen en stadskantoor Venlo) is hier te vinden.

Alle andere presentaties zijn hier te vinden

Artikel aandacht voor de wellbeing van de werknemers

Onze collega Michel Weijers en onze HBN partner Prof. Piet Eichholtz van de universiteit Maastricht hebben meegewerkt aan een artikel over wellbeing van de werknemers.

AANDACHT VOOR DE WELLBEING VAN WERKNEMERS IN GEBOUWEN!
Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van medewerkers in gebouwen krijgt in brede kring veel aandacht. Wat zouden organisaties concreet kunnen (of moeten) doen om het welbevinden of ‘werkgeluk’ van hun medewerkers te vergroten?

Vier stellingen werden voorgelegd aan vier experts, te weten Meike Fockema Andreae – Bartels ( hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Ad Bergsma (zelfstandig psycholoog, schrijver en geluksonderzoeker), Michel Weijers (directeur van C2C ExpoLAB) en Piet Eichholtz (hoogleraar Vastgoedfinanciering en -beleggingen aan de Universiteit Maastricht).

Klik hier om het artikel te lezen.

Cradle to Cradle woonwijk Limburg

Afgelopen jaren hebben we Jongen (VolkerWessels) geadviseerd tijdens het ontwerpproces van de cradle to cradle geïnspireerde woningen in Venlo. En het resultaat mag er zijn!

Naast veel C2C materialen ook hergebruikte materialen voor de constructie etc etc, lees hieronder meer.

𝗗𝗲 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗖𝗿𝗮𝗱𝗹𝗲 𝟮 𝗖𝗿𝗮𝗱𝗹𝗲 𝘄𝗶𝗷𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝗟𝗶𝗺𝗯𝘂𝗿𝗴 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘁 𝗶𝗻 𝗩𝗲𝗻𝗹𝗼 𝗴𝗲𝗯𝗼𝘂𝘄𝗱!
Aannemer Jongen en de gemeente Venlo delen een droom van duurzaam en energiebewust wonen. Deze droom wordt werkelijkheid in woonwijk “Vendervaart” aan de oude Turfstaat in de Venlose wijk ’t Ven. Een woonwijk met woningen die de sleutels bieden tot wonen in balans. Met maximale grip op het binnenklimaat en minimale impact op het buitenklimaat. De woningen worden in 2 fases gerealiseerd, 9 woningen in fase 1 en 41 woningen in de tweede fase.

𝗗𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗺𝗲 𝘄𝗼𝗼𝗻𝗽𝗶𝗼𝗻𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗴𝗲𝘇𝗼𝗰𝗵𝘁
Gemeente Venlo en aannemer Jongen zijn overtuigd dat het kan! Wonen in balans met het milieu, met veranderende woonwensen en in balans met de buurt. Woonwijk Vendervaart zal dit bewijzen. Hiervoor zijn wel bewoners nodig met meer dan groene vingers. Pioniers die volop gebruik gaan maken van de mogelijkheden die deze woningen bieden.

Geïnteresseerden vinden meer informatie en kunnen zich inschrijven op https://vendervaart.nl

Symposium over gezonde gebouwen

Uitnodiging

Gezonde gebouwen voor een leefbare toekomst

Wij kijken terug op meer dan vier succesvolle jaren van het Healthy Building Network in de Euregio Rijn-Maas Noord. Er is in deze periode veel gebeurd en graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de tot dusver behaalde resultaten en om vooruit te kijken naar de toekomst.

Daarom organiseren wij op 12 mei 2022 ons derde symposium. Onder de titel “Gezonde gebouwen voor een leefbare toekomst: inzichten en vooruitzichten voor de euregio rijn-maas noord” vindt het evenement in hybride vorm plaats in het Museum Abteiberg in Mönchengladbach.

Met een gevarieerd programma presenteren wij u vernieuwende ideeën en drijvende krachten rondom het thema gezond bouwen. Studieresultaten zullen worden gepresenteerd, evenals bijzonder enthousiaste deelnemers en opmerkelijke projecten uit het Healthy Building Network en haar Duits-Nederlandse verzorgingsgebied.

Met bijdragen van experts, filmpresentaties en praktijkvoorbeelden van gezond bouwen staat u een boeiende en informatieve dag te wachten, waarbij we samen met u een blik zullen werpen op een toekomst met gezonde gebouwen.

We verheugen ons op uw komst en een boeiende uitwisseling van ideeën.

KLIK HIER voor de uitnodiging.

Uw projectteam

C2C ExpoLAB partner van Healthy Building Network

 

 

Woningbouwplannen toetsen op circulariteit met de Circulaire Impactladder

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft met de Circulaire Impactladder een instrument in handen dat helpt bij het realiseren van de Woondeal-afspraken. De Circulaire Impactladder, ontwikkeld door een consortium van C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster, maakt het mogelijk om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren. 

Woondeal-afspraken

Tot 2040 moeten er 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit staat in de Woondeal, die ondertekend is door achttien gemeenten. Deze gemeenten vormen samen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Na verloop van tijd moet een steeds groter aandeel van de woningen circulair gebouwd worden. In de bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%.

“Hergebruik en minimale CO2-uitstoot staan centraal bij de bouw van woningen en woningbouwprojecten in onze regio. Waar nieuwe materialen gebruikt worden, is de wens zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare materialen. Met de Circulaire Impactladder hebben we een mooi instrument in handen om hierop te kunnen toetsen.” – Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Praktische handvatten

Om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren hebben C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster als consortium de Circulaire Impactladder ontwikkeld. De ladder sluit aan én loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen. Met deze ladder kunnen partijen bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn.

“De impactladder biedt praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het circulair bouwproces. Voor gemeenten in de Groene Metropoolregio bieden we zo perspectief om circulariteit in afspraken en planregels te verankeren. Daarnaast beschrijft de ladder hoe deze ingezet kan worden door woningbouwcorporaties, ontwikkelende partijen en hun ontwerpers, aannemers en adviseurs om circulariteit van een plan te bevorderen.” – Eva Starmans, adviseur circulair en gezond bouwen, C2C ExpoLAB

Over Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is, als opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen, op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio bestaat uit achttien gemeenten en zoekt gezamenlijk een balans tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei. Streven is om dé (inter)nationale circulaire topregio te worden en te excelleren op het thema circulair bouwen.

Over het consortium   

Het consortium bestaat uit C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster. Deze organisaties met de nodige kennis en ervaring op het gebied van circulair bouwen, hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van de Circulaire Impactlader. In dit proces hebben zij geklankbord met een afvaardiging uit de tempotafel ‘circulair en groen’. Hier werken overheden, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio samen aan het realiseren van de Woondeal-afspraken.

U kunt de Circulaire Impactladder downloaden op de website van de Groene Metropoolregio.

Dagblad Trouw over circulaire impactladder

De Circulaire Impactladder opgesteld door C2C ExpoLAB, Volantis & Madaster voor de groene metropoolregio Arnhem – Nijmegen is onderwerp van een artikel in dagblad Trouw.

Meer over de Circulaire Impactladder zullen wij deze lente delen.

C2C Cafe

C2C Cafe over gezonde gebouwen

Healthy Building Network mag eenmalige mee het C2C Cafe organiseren. Ditmaal over het onderwerp gezonde gebouwen. Michel Weijers zal dit moderen en er zijn erg interessante sprekers!

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.

Lees hier verder.

Hoe maak je gezonde gebouwen?

Hoe bouw je gezond?

Voor en met het healthy building network ontwikkelde wij de laatste factsheet over “hoe maak je gezonde gebouwen?”

Lees hier verder

Circulaire impactladder

Samen met Madaster en Volantis ontwikkelde wij een Circulaire Impactladder voor de Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen. Ben je benieuwd?

Lees hier verder

Circulair Bouwen

Circulair bouwen…een belangrijke ontwikkeling in bouwend Nederland. Zo kunnen grote stappen worden gezet, want de bouwsector is verantwoordelijk voor veruit het meeste afval in alle bedrijfstakken. Betekent dit dat er bij nieuwbouw, nu en in de toekomst, veelal bestaande materialen worden (her)gebruikt uit andere gebouwen? Of worden juist veel nieuwe hernieuwbare producten toegepast? En is circulair bouwen niet veel makkelijker toe te passen bij nieuwbouw dan bij renovatie? We vroegen het Eva Starmans (adviseur circulair bouwen & aanbesteden C2C ExpoLAB) en Yvette Govaart (urban producer COUP).

Lees hier verder