Artikel aandacht voor de wellbeing van de werknemers

Onze collega Michel Weijers en onze HBN partner Prof. Piet Eichholtz van de universiteit Maastricht hebben meegewerkt aan een artikel over wellbeing van de werknemers.

AANDACHT VOOR DE WELLBEING VAN WERKNEMERS IN GEBOUWEN!
Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van medewerkers in gebouwen krijgt in brede kring veel aandacht. Wat zouden organisaties concreet kunnen (of moeten) doen om het welbevinden of ‘werkgeluk’ van hun medewerkers te vergroten?

Vier stellingen werden voorgelegd aan vier experts, te weten Meike Fockema Andreae – Bartels ( hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam), Ad Bergsma (zelfstandig psycholoog, schrijver en geluksonderzoeker), Michel Weijers (directeur van C2C ExpoLAB) en Piet Eichholtz (hoogleraar Vastgoedfinanciering en -beleggingen aan de Universiteit Maastricht).

Klik hier om het artikel te lezen.