Vendervaart

C2C ExpoLAB is sinds 2014 betrokken als adviseur bij woonwijk Vendervaart (voorheen Puraverde) te Venlo, deze woonwijk is geïnspireerd op de principes van Cradle to Cradle. Deze woonwijk, gesitueerd aan de oude Turfstraat in de Venlose wijk ’t Ven wordt in fases gerealiseerd, 9 woningen in de eerste fase.

De C2C ambities van dit project zijn vastgelegd in een beoordelingsmatrix. Deze vormt de basis voor de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Venlo en de ontwikkelaar Jongen. In deze martix zijn de ambities vanuit vijf C2C thema’s vertaald in concrete afspraken. De vijf thema’s zijn:

  • Circulair materiaalgebruik;
  • Gebruik van hernieuwbare energie;
  • Aanpasbaar en remontabel bouwen;
  • Creëren van waterkringlopen;
  • Gezondheid & klimaat.

Het C2C ExpoLAB heeft Jongen Bouwbedrijf van initiatief tot en met ontwerpfase ondersteund in het concretiseren van de circulaire ambitie. Van het definiëren van het ambitiedocument en beoordelingsmatrix, tot vertalen van circulariteit in het ontwerp en uitvoering.