Circulaire Impactladder

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft met de Circulaire Impactladder een instrument in handen dat helpt bij het realiseren van de Woondeal-afspraken. De Circulaire Impactladder is ontwikkeld door een consortium van C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster en maakt het mogelijk om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren. De ladder sluit aan én loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen. Met deze ladder kunnen partijen bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn.

C2c ExpoLAB heeft Madaster en Volantis uitgenodigd om deel te nemen aan het consortium. Deze organisaties met de nodige kennis en ervaring op het gebied van circulair bouwen, hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van de Circulaire Impactlader.