Matrix C2C schoolgebouwen

De gemeente Venlo had in 2021 de wens om nieuwe bouwontwikkelingen voor primaire schoolgebouwen tijdig te voorzien van een tool en bijbehorende begeleiding in de implementatie van het C2C (circulair en gezond) gedachtegoed.

De periode daarvoor was heeft de gemeente Venlo diverse onderwijsinstellingen C2C inspiratiesessies van onder andere het C2C ExpoLAB aangeboden waardoor onderwijsinstellingen in groeiende mate interesse tonen in de implementatie van het C2C gedachtegoed voor nieuw te bouwen scholen en renovaties.

Daarom heeft het C2C ExpoLAB een pilot ontworpen voor een matrix cq. tool, die vooraf inzicht geeft in welke facetten onderdeel kunnen zijn van een C2C geïnspireerd gebouw, met andere worden een tool waarin zichtbaar wordt aan “welke knoppen gedraaid kan worden”.

Omdat 100% C2C bouwen nog niet mogelijk is en er geen leidraad is om tot een 100% C2C gebouw te komen, bevelen wij aan om vooraf de ambities te bepalen. De tool biedt diverse mogelijkheden hierin en geeft daarbij ook inspiratie bij mogelijke ontwerprichtingen. Een gemeente kan aangeven in deze tool cq overzicht welke zaken minimale vereisten zijn en een onderwijsinstelling kan kiezen welke opties ze wel en niet voornemens zijn te implementeren. Gedurende het ontwerp en aanbesteding kan hierop gestuurd worden en gedurende het gehele proces kan het ontwerp getoetst worden aan de vooraf bepaalde vereisten en wensen.