Cradle to Cradle for Kids

Cradle to Cradle for kids is eerder als hardcover educatief kinderboek uitgebracht. In opdracht van Rinus van den Berg, DSM, is dit boek geïllustreerd en vormgegeven.

Enkele hardcoverboeken zijn nog te koop via CNME De Rollen. Neem contact met hen op voor aankoop van het boek.

Het thema is actueler dan ooit en daarom is besloten Circularity & Cradle to Cradle for kids nu als Ebook in een heruitgave gratis ter beschikking te stellen en te downloaden via mijn webshop.

De tekst is in het Engels en in het Nederlands. Deze staat vermeld op elke linker pagina. Op elke rechter pagina van het boek Cradle to Cradle for kids staan illustaties. De tekeningen zelf zijn sprekend genoeg om kinderen te laten zien wat de gevolgen zijn van schadelijke producten. En dat er een andere manier is om spullen te maken zonder dat deze schadelijk zijn. Door goed te kijken hoe het werkt in de natuur; de natuur kent immers geen afval en de kringlopen in de natuur kunnen als voorbeeld dienen bij het ontwerpen van duurzame producten. Een mooi boek met een belangrijke en duidelijke boodschap, met plezier te lezen en het bekijken alleen al meer dan waard.