Cradle to Cradle inkopen? Hoe doe je dat in de praktijk? – Leerresultaten van een groep inkopers

Marktpartijen zijn aan de slag met C2C-productontwikkelingen en overheden zoeken naar manieren om deze “op-weg-naar-C2C” producten in te kopen. De C2C-gedachte verandert voor producenten hun kijk op de kwaliteiten van hun product en ook hun visie op de waarde van de gebruikte materialen (tijdens en na gebruik). En daarmee verandert dus ook voor inkopers de inkoopvraag aan deze marktpartijen. In plaats van te vragen naar producten met zo min mogelijk ongewenste milieubelasting is nu de vraag naar toegevoegde waarde voor mens en milieu. Bijvoorbeeld, kunnen leveranciers producten aanbieden die meer natuurlijke habitat, meer gezondheid, meer schoon water of meer welzijn creeëren? Daarmee wordt duurzaamheid dus meer een kwestie van echte kwaliteit, van toegevoegde waarde voor mens en milieu, en er mag ook dus ook geld aan verdiend worden.