Cradle to Cradle voor de gebouwde omgeving

De Nederlandtalige versie van het criteria boek over Cradle to Cradle toepassingen in de gebouwde omgeving (door Douglas Mulhall en Michael Braungart) is onlangs vertaald en gratis digitaal beschikbaar.

De gebruikelijke benadering van de overheid en industrie is geweest om milieu effecten van hun activiteiten op de omgeving te minimaliseren door “minder slecht” te zijn als producten van “Cradle to Grave”, van wieg tot graf, gaan. Deze benadering wordt vaak beschouwd als het ontwikkelen van extra kosten voor belangengroepen zonder kwantitatieve voordelen.

Het “Cradle to Cradle Design Protocol” heeft echter een fundamenteel verschillende benadering, dat voordelen verleent aan belangengroepen door verder te gaan dan het graf en verder dan de conventionele benadering van “omgeving”.

Cradle to Cradle (C2C) is een voorbeeldgevend, vernieuwend platform, ontwikkeld in de jaren 90 van de vorige eeuw door Michael Braungart en William Mc Donough, gebaseerd op onderzoek aan de ”Environ- mental Protection Encouragement Agency’’ in Ham- burg, Duitsland, voor het ontwerpen van gunstige economische, sociale en milieuvriendelijke eigenschap- pen in producten, processen en systemen. Hoofdzakelijk is Cradle to Cradle een ondernemend en innovatief concept, dat begint bij het vaststellen van beoogde voordelen van een product of dienstverlening in plaats van zich te richten op het verminderen van negatieve invloeden op de omgeving.

Om kwaliteit te verhogen en waarde toe te voegen aan belangengroepen, richt C2C zich op het bevorderen van innovatieve samenwerking langs de hele productketen van productie, distributie, gebruik, demontage, terug- winnen en hergebruik.