Knowledge

C2C BIZZ resultaten

Deze korte film toont de resultaten van het C2C BIZZ-project. Het doel van dit project is om Cradle to Cradle op bedrijfsterreinen toe te passen. Om dit te bereiken hebben we een aantal proeflocaties in verschillende landen opgezet en hulpmiddelen ontwikkeld om de toepassing van Cradle to Cradle te vergemakkelijken. Het C2C BIZZ-project werd ondersteund […]

Dismantling Regio Venlo Floriade 2012

De Floriade 2012 is een grote Wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland plaatsvindt. Van 5 april t/m 7 oktober 2012 wordt de zesde editie van de Floriade georganiseerd door Regio Venlo Floriade 2012 B.V. Er zullen ruim 100 binnenlandse en 40 buitenlandse deelnemers participeren binnen de gehele tentoonstelling en er worden meer […]

Proeftuin voor de wereld C2C Valley – Masterplan C2C Zuid Nederland

Presentatie van het Masterplan Cradle to Cradle (C2C) in de provincie Limburg met als brandpunt Venlo. Vanuit het principe van C2C, van wieg tot wieg, worden drie grote projecten ontwikkeld : de Floriade, Greenpark Venlo en Klavertje 4. Het Masterplan C2C heeft als doel om de onderdelen die zijn opgenomen in het C2C projectplan uit […]

Regio Venlo C2C in Venlo – de Venlo principes

In 2002 baarden William McDonough en Michael Braungart opzien met hun boek Cradle to Cradle®, Remaking the Way We Make Things. Daarin bepleiten zij volledig nieuwe uitgangspunten voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare grondstoffen. Zo wordt afval voedsel. Regio Venlo is de eerste regio ter wereld die […]

Cradle to Cradle als inspiratiebron voor duurzame ontwikkeling

Is het succes van Cradle to Cradle ook toe te passen in gebiedsontwikkeling in Nederland? En hoe doe je dat dan? DLG heeft voor het beantwoorden van die vragen een Visiegroep in het leven geroepen. In Nederland is de Cradle to Cradle® filosofie op grote schaal enthousiast ontvangen. Onder meer in Venlo (Greenport Venlo/Klavertje 4) […]

The Almere Principles Voor Een Ecologisch, Sociaal En Economisch Duurzame Toekomst Van Almere 2030

De Almere Principles zijn ontstaan tegen de achtergrond van de groeiplannen van Almere. De gemeente heeft met rijk en regio afgesproken dat de stad zal verdubbelen in inwoneraantal – 350.000 inwoners in 2030 – en dat er 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Deze ‘Schaalsprong Almere 2030’ dient op een duurzame […]