Proeftuin voor de wereld C2C Valley – Masterplan C2C Zuid Nederland

Presentatie van het Masterplan Cradle to Cradle (C2C) in de provincie Limburg met als brandpunt Venlo. Vanuit het principe van C2C, van wieg tot wieg, worden drie grote projecten ontwikkeld : de Floriade, Greenpark Venlo en Klavertje 4. Het Masterplan C2C heeft als doel om de onderdelen die zijn opgenomen in het C2C projectplan uit te werken en beheersbaar te maken.