Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen draait om het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. De Rijksoverheid wil samen met de decentrale overheden de markt voor duurzame producten stimuleren. Door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. Organisaties kunnen duurzaam inkopen door bij elke aanbesteding en inkoop duurzaamheidcriteria op te nemen. Het ministerie van VROM heeft met de gezamenlijke overheden duurzaamheidcriteria opgesteld voor verschillende productgroepen die de overheid inkoopt. De duurzaamheidcriteria zijn te downloaden via www.agentschapnl.nl/ duurzaaminkopen. Deze inkoopcriteria vormen de bodem van duurzaamheid die de overheid wil leggen. Maar er kan nog veel meer. Er zijn overheidsorganisaties die een flinke stap verder willen gaan dan deze criteria. Voor hen is het opnemen van duurzaamheidcriteria al gesneden koek of zij willen hun duurzame ambities opschroeven. Deze overheidsorganisaties zullen wellicht ook tegen Cradle to Cradle aanlopen. Deze brochure gaat in op hoe Cradle to Cradle kan worden toegepast in het inkoopproces.