Ambities vernieuwing rijnstraat 8

In het voorjaar van 2009 is besloten om de huidige hoofdzetel van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan de Rijnstraat 8 in Den Haag ingrijpend te vernieuwen. Deze vernieuwing zou tot doel hebben het gebouw op vele punten drastisch te moderniseren en geschikt te maken voor gebruik door meerdere rijksdiensten.

De ambities en voorgenomen plannen zijn dermate groot dat ze verstrekkende gevolgen hebben voor het gebouw en zijn gebruikers; het woord ‘vernieuwing’ is goed gekozen. Na het project zal het gebouw ook onderdak bieden aan de beleidscentra van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) en het ministerie van VROM.

Het ontwerp van Jan Hoogstad was bij oplevering een onmiskenbaar voorbeeld van een modern, duurzaam kantoorgebouw met een opvallende architectuur. Vernieuwing moet het gebouw weer toonaangevend maken, ja met respect voor de architectonische kwaliteit van het ontwerp. Het ‘nieuwe’ gebouw moet weer een inspirerende en aantrekkelijke werkplek worden.

Dit document schetst de ambities van het vernieuwingsproject. Ze vormen het uitgangspunt voor verdere invulling, die moet resulteren in outputspecificaties voor de transformatie van het gebouw.