Kennisbank

Sinds 2010 zijn wij betrokken geweest bij diverse projecten die geïnspireerd zijn door de principes van Cradle to Cradle, de circulaire economie en/ of het belang van gezondheid in gebouwen.

Samen met vele (internationale) partners hebben we in onderzoeks- en bouwprojecten samengewerkt. Er zijn veel interessante bronnen opgesteld tijdens deze projecten zowel door samenwerkende partners en onszelf, daarbij zijn er ook diverse interessante bronnen van externe partijen die wij hebben gebruikt als onderlegger om onze kennis te verrijken, deze delen we graag allemaal met iedereen via deze pagina.

Hieronder vindt u alle kennis beschikbaar in het Nederlands, via de vlaggetjes rechts bovenin kunt u navigeren naar de Engelse en Duitse kennis.

Wanneer er meerdere talen beschikbaar zijn, is het mogelijk om via de vlaggetjes (rechts bovenin) naar de juiste taal te gaan van dit artikel.

Deze kennisbank vindt zijn oorsprong in het C2C-Centre.

Cradle to Cradle en duurzaam inkopen

Book | Agentschap NL - Ministry of infrastructure and environment | Dutch, English | 01-01-2010

Duurzaam inkopen draait om het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. De Rijksoverheid wil samen met de decentrale overheden de markt voor duurzame producten stimuleren. Door het goede voorbeeld te geven en zelf duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten een stevige impuls. Organisaties kunnen […]

cradle to cradleinkoop en aanbesteden

Proeftuin voor de wereld C2C Valley – Masterplan C2C Zuid Nederland

Book | Regio Venlo | Dutch | 01-01-2010

Presentatie van het Masterplan Cradle to Cradle (C2C) in de provincie Limburg met als brandpunt Venlo. Vanuit het principe van C2C, van wieg tot wieg, worden drie grote projecten ontwikkeld : de Floriade, Greenpark Venlo en Klavertje 4. Het Masterplan C2C heeft als doel om de onderdelen die zijn opgenomen in het C2C projectplan uit […]

cradle to cradlegebiedsontwikkelingVenlo

Regio Venlo C2C in Venlo – de Venlo principes

Book | Regio Venlo | German, Dutch, English | 01-07-2009

In 2002 baarden William McDonough en Michael Braungart opzien met hun boek Cradle to Cradle®, Remaking the Way We Make Things. Daarin bepleiten zij volledig nieuwe uitgangspunten voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare grondstoffen. Zo wordt afval voedsel. Regio Venlo is de eerste regio ter wereld die […]

cradle to cradlegebiedsontwikkelingVenlo

Cradle to Cradle in bedrijf

Book | Marieke van der Werf | Dutch | 01-03-2009

Cradle to Cradle verovert de wereld, maar vooral Nederland. Het inspirerende verhaal van de bedenkers, Michael Braungart en William McDonough, vormt daarbij een belangrijke motor. Op tal van plaatsen en in diverse bedrijven gaat men enthousiast met het concept aan de slag. C2C maakt creativiteit los en leidt tot innovaties. Het leidt echter ook tot […]

cradle to cradle

Cradle to Cradle als inspiratiebron voor duurzame ontwikkeling

Book | Community of Practice: Oneindig laagland | Dutch | 01-01-2009

Is het succes van Cradle to Cradle ook toe te passen in gebiedsontwikkeling in Nederland? En hoe doe je dat dan? DLG heeft voor het beantwoorden van die vragen een Visiegroep in het leven geroepen. In Nederland is de Cradle to Cradle® filosofie op grote schaal enthousiast ontvangen. Onder meer in Venlo (Greenport Venlo/Klavertje 4) […]

cradle to cradlegebiedsontwikkelingVenlo

Cradle to Cradle: Kansen voor Agrologistiek

Document | Mieke Eppink, Arjen Simons, Willie van den Broek | Dutch | 03-10-2008

In opdracht van het Platform Agrologistiek is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden en kansen voor C2C oplossingen vanuit de agrologistiek. Hiertoe zijn een aantal experts geïnterviewd en is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd. Doel was om vanuit de huidige ideeën en initiatieven op C2C-terrein een tweetal richtingen te destille- ren die vanuit deze studie […]

cradle to cradle

The Almere Principles Voor Een Ecologisch, Sociaal En Economisch Duurzame Toekomst Van Almere 2030

Book | Fred Feddes & Adri Duivesteijn | Dutch | 25-09-2008

De Almere Principles zijn ontstaan tegen de achtergrond van de groeiplannen van Almere. De gemeente heeft met rijk en regio afgesproken dat de stad zal verdubbelen in inwoneraantal – 350.000 inwoners in 2030 – en dat er 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Deze ‘Schaalsprong Almere 2030’ dient op een duurzame […]

cradle to cradlegebiedsontwikkeling

Tegenlicht: Afval is Voedsel (deel II)

Video | Rob van Hattum & Gijs Meyer Swantee | Dutch | 25-11-2007

Programmamaker Rob van Hattum en researcher Gijs Meyer Swantee volgen Michael Braungart op zijn zegetocht door Nederland. Deze Man met een Missie dwingt producerend en ondernemend Nederland om duurzaam produceren serieus te nemen. Zelden bracht een Tegenlicht-uitzending zo veel teweeg als Afval is Voedsel, van oktober 2006. Hierin tonen de chemicus Michael Braungart en de […]

algemeencradle to cradle

Tegenlicht: Afval is Voedsel (deel I)

Video | Rob van Hattum & Gijs Meyer Swantee | Dutch, English | 25-06-2007

Het afval dat we lozen verdwijnt niet, er bestaat namelijk geen verdwijnen omdat de aarde een gesloten systeem is. Ons afval lijkt alleen onzichtbaar omdat we het verdunnen met water, bedekken met aarde of weg laten blazen door de wind. Uiteindelijk komen we het onvermijdelijk weer tegen in ons drinkwater, de lucht die we inademen, […]

algemeencradle to cradle

Cradle to Cradle – Afval is Voedsel

Book | William McDonough & Michael Braungart | Dutch | 01-01-2005

Het huidige milieudenken spoort aan tot ‘beperken, hergebruiken en recyclen’, ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van ‘cradle to grave’, dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. […]

algemeencradle to cradle