Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle – Aan de hand van de Venlo Floriade Principle

De alom bekende theorie die is ontwikkeld door William McDonnough en Michael Braungart heeft een nieuwe draai gegeven aan de aanpak van duurzaam bouwen en duurzaam ontwikkelen. De kracht ligt in de positieve benadering.
Zij streven een hoog ambitieniveau na en keren zich daarmee af van de stapsgewijze aanpak van steeds een beetje beter. Oplossingen liggen hierbij vooral in een goed ontwerp. Alleen een nieuw effectief concept is in staat het gewenste ambitieniveau te halen. Dit levert een significante winst op voor het milieu én voor de investeerder.

Dat investeren in duurzaamheid ook economisch verstandig is heeft overal tot enthousiasme geleid.

De Floriade in 2012 heeft Cradle to Cradle® als uitgangspunt genomen voor de gebouwen en infrastructuur op het terrein. Deze uitgangspunten zijn algemeen verwoord in de Venlo Floriade Principles. BuildDesk heeft deze algemene principes vertaald naar concrete aanbevelingen in inspirerende ontwerprichtlijnen voor de gebouwen en inrichting van het gebied. Daarnaast zijn criteria voor de materiaalkeuze opgesteld.

Deze activiteiten voerden wij uit in opdracht van Venlo Greenpark in 2009 en 2010.