Samenwerking TNO en C2C ExpoLAB over restwaarde

Samenwerking TNO en C2C ExpoLAB om restwaarde bouwproducten inzichtelijk te maken.

C2C ExpoLAB heeft bij TNO aangeklopt om gezamenlijk een methodiek te ontwikkelen die de toekomstige restwaarde van bouwproducten berekent. De 1e fase van het project is eind 2018 afgerond met een methodiek, een web-based tool en de residual value calculator. En beide partijen staan in de startblokken voor de volgende fase: het verder ontwikkelen van de tool en het valideren van de methodiek.

Omdat TNO en C2C ExpoLAB complementair zijn werkt de samenwerking erg goed. “TNO levert multidisciplinaire kennis om de restwaardemethodiek te ontwikkelen. Door onderzoekers met een achtergrond in economische en businessmodellen bouwexperts en milieu-experts te laten samenwerken met een hands-on organisatie als C2C ExpoLAB, krijg je een mooie en inspirerende mix van mensen die elkaar uitdagen om dit moeilijke onderwerp pragmatisch bij de kop te pakken”, zegt Willemijn van der Werf (TNO). “Deze samenwerking geeft energie en sluit aan bij een groeiende behoefte. Enerzijds maakt de methodiek het mogelijk om restwaarde van bouwproducten inzichtelijk te maken, anderzijds werken we aan hands-on criteria om restwaarde onderdeel te maken in bouwprojecten en aanbestedingen”, zegt Bas van de Westerlo (C2C ExpoLAB).