Gemeente Someren

Op oktober 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de toepassing van de cradle to cradle-principes binnen gemeente Someren. Deze motie is ingediend naar aanleiding van een raadsbezoek aan het C2C ExpoLAB te Venlo in 2014. Het C2C ExpoLAB ondersteunt sinds november 2015 de gemeente Someren bij het verinnerlijken en verankeren van de C2C-uitgangspunten binnen de ambtelijke organisatie, om van daaruit deze principes te vertalen naar tastbare resultaten.

Dit heeft geleid dat begin 2016 raad en college heeft ingestemd met het C2C-ambitiedocument, inclusief bijbehorende roadmap tot eind 2018.
Vervolgens is gestart met het verinnerlijken van de geformuleerde ambities in de organisatie, om van daaruit de vertaling naar het dagelijks werk te kunnen maken. Er is een C2C-kernteam opgezet, welke elke maand bijeen komt om de voortgang te bespreken.