C2C Jaar

De opening van het C2C geïnspireerde stadskantoor in oktober 2016 was de opening van het C2C Jaar dat plaats vond tot oktober 2017. Het C2C ExpoLAB is door de gemeente Venlo gevraagd om aan te sluiten bij dit projectteam om te sturen vanuit de C2C mindset.

Gemeente Venlo vindt een gezonde, prettige en duurzame leefomgeving een absolute must. Venlo loopt hierin voorop en laat zich hierbij leiden door Cradle to Cradle oftewel C2C.
C2C is een innovatief ontwerpprincipe en een innovatief economisch principe. Centraal staat het creëren van een veilige, gezonde leefomgeving. C2C gaat uit van 3 principes: afval is voedsel, gebruik de zon en geniet van diversiteit.

Gemeente Venlo vindt het gedachtengoed inspirerend: vanaf het begin de juiste keuzes te maken, en niet om keuzes te maken die minder slecht zijn. Wij streven naar een veilige, gezonde leefomgeving waarin mensen aangenaam kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

Gemeente Venlo wil samen met partijen in de regio laten zien dat een duurzame wereld écht werkelijkheid kan worden. Daarom heeft gemeente Venlo als eerste regio ter wereld het Cradle to Cradle principe omarmd. Zelf het goede voorbeeld geven en Venlo op de kaart zetten; innovatie aanjagen bij het bedrijfsleven; jonge talenten binden aan de regio. Dat is wat Venlo wil bereiken door te werken vanuit de Cradle to Cradle principes: een innovatief economisch principe.

Gemeente Venlo ziet graag dat iedereen rekening houdt met de visie en heeft de principes verankert in haar beleid. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld wil gaan (ver)bouwen, is de kans groter dat de gemeente het bouwplan positief beoordeeld wanneer dit volgens de C2C-gedachte gebeurt. Sportcomplex Egerbos en basisschool de Zuidstroom zijn volgens dezelfde principes gebouwd.

Diverse bedrijven in de regio, waaronder Jalema, Staco BV, AGMI, Noble Benelux, Van Houtum en AMI, hebben succesvol geïnvesteerd in Cradle 2 Cradle producten.