C2C BIZZ

Het doel van het C2C BIZZ project (2009-2015) is de implementatie van cradle to cradle geïnspireerde gebiedsontwikkeling in nieuwe en bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Het was een samenwerking van 11 Europese partners, waarbij alle opgedane kennis wordt gedeeld op ons kennisplatform www.c2c-centre.com. Het werk richtte zich in hoofdzaak op het ontwikkelen van tools, instrumenten en richtlijnen om de toepassing van C2C op bedrijvenlocaties te faciliteren. Het project liep van september 2009 tot 2015.

De projectpartners van het C2C BIZZ project zijn aan de slag gegaan met de drie thema’s vanuit de cradle to cradle principes: het realiseren van continue materiaalkringlopen in een circulaire economie, het opwekken van hernieuwbare energie en het creëren van diversiteit.

Gedurende het vijf jaar durende project werden verschillende innovatieve aspecten naar een transitie naar C2C op proeflocaties in verschillende landen onderzocht, ontwikkeld en getest.