Circulaire Hub

Het doel van deze opdracht was het uitwerken van een inspiratienota en concreet stappenplan voor een circulaire infrastructuur van een nieuw te bouwen circulaire hub in Antwerpen.

De Circulaire Hub wil graag toonaangevend zijn op vlak van energievoorziening, materialengebruik en watergebruik/-behandeling. Via deze opdracht wil de gemeente Antwerpen, Stadslab2050 en nv Congé zicht krijgen op de mogelijkheden, voor een circulaire gebouwen met inbegrip van mogelijke leveranciers/aanbieders. Het tweede doel van deze opdracht was het opstellen van een plan, roadmap, met mogelijke acties voor een periode van 4 jaar. Het derde doel van deze opdracht was het ondersteunen van de opdrachtgevers in de eerste stappen.
Het C2C ExpoLAB heeft hiervoor de opdrachtgever voorzien van een rapport met mogelijkheden, innovaties en oplossingsrichtingen met betrekking tot de drie thema’s. Vervolgens is er samen met de opdrachtgever een roadmap opgesteld. Voor het derde gedeelte heeft het C2C ExpoLAB de opdrachtgever geholpen met het stellen van de juiste vragen aan potentiele relaties en leveranciers, inzicht gegeven in het netwerk en alternatieven aangedragen voor containers als tijdelijke verblijfsplaats. Tevens heeft het C2C ExpoLAB een inspiratiesessie en een rondleiding door het stadskantoor Venlo verzorgd om de opdrachtgever en diens relatie mee te nemen in het proces en het ontwerp van een ander circulair gebouw.