C2C geinspireerd huttenbouwen

De ‘Floriade’ is een grote wereldtuinbouwtentoonstelling, die elke 10 jaar in Nederland wordt gehouden. In 2012 heeft deze plaatsgevonden in Venlo. De regio Venlo heeft samen met de Floriade de C2C Venlo / Floriade principes gedefinieerd. Het cradle to cradle Huttenbouwen op de Floriade is opgezet door CITAVERDE college. Daar kregen kinderen, samen met hun ouders en begeleiders, de gelegenheid om hutten te bouwen op de Floriade onder andere met cradle to cradle materialen.

Met het C2C Base Camp waar het C2C Huttenbouwen op de Floriade plaatsvond – wilde het CITAVERDE college de bewustwording van de cradle to cradle principes vergroten onder jongere bezoekers.

Om dit te bereiken hebben hebben CITAVERDE College en andere instellingen in de lokale onderwijssector, lokale overheden, ondernemers en verschillende onderzoeksgroepen nauw samengewerkt met het C2C ExpoLAB.
Ze betrokken studenten met een leeftijd van 15-18 om de principes van cradle to cradle op hun eigen manier uit te leggen aan jonge kinderen, met een leeftijd van 5-12 jaar. Dit is zeer succesvol gebleken en gaf een zeer positieve dynamiek aan de oefening.

De kinderen bouwden met cradle to cradle gecertificeerde en geïnspireerde materialen uit de technologische- en biologische kringloop en typische huishoudelijke gereedschappen, zodat ze thuis konden blijven doorbouwen. In het proces van het bouwen van hutten, beschouwden we de kinderen als de ontwerpers en de ouders als hun helpers.
De bouwmaterialen waren waar nodig aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Zo werden er bijvoorbeeld geen hamers en spijkers gebruikt.