C2C materialen

De cradle to cradle materialen geven we ook een bijzondere plek in onze eigen kantooromgeving. Onze locatie in de Manufactuur te Venlo, beschikt over een C2C productenbibliotheek. Elke producent die beschikt over een cradle to cradle materiaal kan zijn product plaatsen in onze productenbibliotheek.

Bij het praktisch toepassen van de circulaire aanpak binnen de bouw en overheid, zijn we continu op zoek naar het creëren van de maximale meerwaarde. Daarbij proberen we de lat telkens hoger te leggen.
Als het gaat om materiaalgebruik geven wij de voorkeur aan cradle to cradle gecertificeerde materialen. Cradle to cradle materialen staan voor ons voor producten met positieve impact voor mens en milieu. Vanzelfsprekend worden in onze projecten de gecertificeerde materialen dan ook zoveel mogelijk toegepast.

Bovendien dagen we de markt continu uit om te komen met innovatieve oplossingen, ook als producenten (nog) niet beschikken over een gecertificeerd product.
Ook zien wij het als onze rol, bij zowel niet- als wel gecertificeerde producten, om telkens een stap verder te zetten. Daarbij stellen we zoveel mogelijk logische vragen aan de producent, zoals: Zijn uw materialen veilig & gezond? Worden materialen aan het eind van de gebruiksduur retour genomen? En zo ja, behouden de producten dan een financiële restwaarde? Dit zijn enkele vragen die we bespreken met de toeleveranciers.