Impact study

Het doel van dit onderzoek, de Impact Studie, is om de milieu-, sociale, en bedrijfsvoordelen van het nastreven van cradle to cradle meetbaar te maken. Als lid van de stuurgroep is het C2C ExpoLAB in staat om de kwaliteit van de toepassing te garanderen. Het rapport is wetenschappelijk geverifieerd door wetenschappers van TU Delft, Yale en Oxford universiteit.

De studie gaat in op een aantal belangrijke vragen, zoals: wat is de feitelijke en kwantitatieve impact van het nastreven van het cradle to cradle voor bedrijven, de circulaire economie, maatschappij en het milieu?

De impact studie zoekt tevens antwoord op vragen zoals: Wat is de impact op de prestaties van een bedrijf? Verder zal er aandacht worden gegeven aan vragen als: wat zijn concrete voorbeelden van tastbare kostenbesparingen of verbeterende opbrengsten van certificering?