Businesscase voor gezonde en circulaire gebouwen

Venlo, 30 april 2019 – In samenwerking met Hevo B.V. heeft C2C ExpoLAB een businesscase ontwikkeld die de financiële consequenties van circulair bouwen op lange- en korte termijn inzichtelijk maakt. Aspecten zoals materialen, energie en water als ook de invloed van een gezond binnenklimaat zijn opgenomen in de businesscase. Deze businesscase is uniek in Nederland en wordt op 12 juni tijdens de innovatieworkshop van Healthy Building Network gepresenteerd.

Gezond en circulair bouwen loont
Duurzame principes en circulariteit worden steeds vaker toegepast in de bebouwde omgeving. Echter was, tot op heden, niet onderbouwd wat gezond, duurzaam en circulair bouwen daadwerkelijk oplevert en welke extra investering ervoor nodig is. Om deze vragen te beantwoorden en er, als eerste in Nederland, een gedegen businesscase onder te kunnen leggen hebben C2C ExpoLAB en Hevo de handen ineengeslagen. In o.a. het C2C geïnspireerde stadskantoor Venlo werd onderzoek gedaan naar de harde inverdieneffecten van circulaire gezonde gebouwen, zoals materialen, water en energie. Dit resulteerde in een businesscase voor stadskantoor Venlo, die aantoont dat dat een extra investering van €3,4 miljoen, resulteert in een besparing van €16,9 miljoen over de gebruiksduur van 40 jaar. De businesscase houdt rekening met een terugverdientijd van 15 jaar, maar toont een positieve cashflow na het eerste jaar. Concreet betekent dit, dat de gemeente Venlo na jaar 1 al geld bespaart door te investeren in circulaire maatregelen.

Bereken uw eigen businesscase voor financieel gezonde gebouwen
Op basis van de resultaten van het onderzoek is een tool ontwikkeld waarmee, door ondernemers zelf, twee generieke businesscases berekend kunnen worden. Enerzijds kan een circulair en gezond gebouw vergeleken worden met een standaard gebouw (volgens bouwbesluit), anderzijds kunnen (standaard)materialen en systemen vergeleken worden met duurzame materialen en systemen. De tool biedt de mogelijkheid om aan ‘knoppen te draaien’ om de verschillende aspecten inzichtelijk te krijgen, zoals: water, energie, circulair materiaalgebruik alsook de omvang van gebouwen, de bouw en exploitatiekosten en de productiviteit van de organisatie. In één oogopslag wordt duidelijk wat de invloed is van deze aspecten op de totale investering en exploitatiekosten, de terugverdientijd, maar nog belangrijker op de kasstroom. Want zoals ervaring heeft geleerd van het stadskantoor Venlo, kan de terugverdientijd bijvoorbeeld 15 jaar zijn, maar kan na een jaar al een positieve kasstroom ontstaan, waardoor een organisatie meer geld over houdt.

Innovatieworkshop over business case
C2C ExpoLAB is partner van het Healthy Building Network en organiseert in samenwerking met hen op 12 juni 2019 in Van der Valk Venlo een innovatieworkshop over business cases en restwaarde van gezonde en circulaire materialen en gebouwen. Tijdens deze innovatieworkshop zal de businesscase worden gepresenteerd en hierna in gebruik worden genomen door geïnteresseerde ondernemers. Daarnaast zullen er tijdens de innovatieworkshop presentaties en interactieve sessies zijn over onder andere:
1. Zachte inverdieneffecten van gezonde gebouwen (UM)
2. Residual Value Calculator als model om restwaarde van bouwmaterialen te berekenen (TNO & C2C ExpoLAB)
3. Business case voor circulaire gezonde gebouwen (waarin de harde en zachte inverdieneffecten terugkomen) (HEVO & C2C ExpoLAB)

Meer informatie over de innovatieworkshop is te vinden op de website van het Healthy Building Network via deze link.

 

 

Meer informatie Healthy Building Network (HBN)

Naast de positieve effecten van gezonde gebouwen, is er een groeiend bewustzijn en interesse voor gezondheid en de effecten van gebouwen op mensen. Veel bedrijven in de euregio rijn-maas-noord houden zich hier mee bezig, maar door gebrek aan kennis, afzetmarkt en samenwerking zijn er slechts enkele gezonde gebouwen gerealiseerd.

Hier wil het HBN verandering in brengen. Om dit te realiseren is het HBN continu op zoek naar innovatieve bedrijven om samen te brengen en te innoveren. Met een groot kennisnetwerk en een betrokken community vol met vooruitstrevende ondernemers en kennisaanbieders op het gebied van gezond bouwen, vormt het HBN de basis voor innovaties rondom gezonde gebouwen.

Het project Healthy Building Network wordt in kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met … euro door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en het MWEIMH NRW en de Niedersächsische Staatskanzei financieel gesteund.

 

Meer over HEVO | Experts in Huisvesting en Vastgoed

HEVO ’s-Hertogenbosch is een actieve speler in vastgoed- en projectontwikkeling voor onder meer het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en gemeenten.

Met advies- en bouwmanagement ondersteunt HEVO haar opdrachtgevers in duurzame huisvesting. Met risicodragend Projectmanagement wordt zekerheid op prijs, planning én kwaliteit gegeven. HEVO biedt concrete inzichten om verder te komen in strategische huisvestings- of ontwikkelprocessen en is sterk in onderzoek financiële haalbaarheid, organisatie & adviesmanagement, projectmanagement, etc.

Lees verder op www.hevo.nl of www.rpmbyhevo.nl | 073-6409409 | [email protected].

 

Meer informatie C2C ExpoLAB

Het C2C ExpoLAB is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van de gedachte van circulaire economie en de C2C principes in de bebouwde omgeving en (overheids)beleid.

Wij helpen zowel opdrachtgevers, zoals overheden en onderwijsinstellingen, als opdrachtnemers, zoals architecten en aannemers. We adviseren u graag bij beleidsvorming, aanbestedingen en (ver)bouwprojecten om met de principes van de circulaire economie op een vernieuwende manier geld te verdienen en te besparen door de uitgangspunten van C2C door te voeren in uw project.

Wij doen dit omdat wij geloven in een gezonde en betere wereld en ervan overtuigd zijn dat het toepassen van de circulaire economie en C2C (ed.) daarbij ook nog een positieve invloed heeft op uw business case.

We proberen duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden en zoeken daardoor continue naar synergievoordelen. Bij elk project proberen we de lat hoger te leggen en meerwaarde voor klant en gebruiker te realiseren.

Contact C2C ExpoLAB & Healthy Building Network
Eva Starmans
077 396 8007
[email protected]