Symposium over gezonde gebouwen

Uitnodiging

Gezonde gebouwen voor een leefbare toekomst

Wij kijken terug op meer dan vier succesvolle jaren van het Healthy Building Network in de Euregio Rijn-Maas Noord. Er is in deze periode veel gebeurd en graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de tot dusver behaalde resultaten en om vooruit te kijken naar de toekomst.

Daarom organiseren wij op 12 mei 2022 ons derde symposium. Onder de titel “Gezonde gebouwen voor een leefbare toekomst: inzichten en vooruitzichten voor de euregio rijn-maas noord” vindt het evenement in hybride vorm plaats in het Museum Abteiberg in Mönchengladbach.

Met een gevarieerd programma presenteren wij u vernieuwende ideeën en drijvende krachten rondom het thema gezond bouwen. Studieresultaten zullen worden gepresenteerd, evenals bijzonder enthousiaste deelnemers en opmerkelijke projecten uit het Healthy Building Network en haar Duits-Nederlandse verzorgingsgebied.

Met bijdragen van experts, filmpresentaties en praktijkvoorbeelden van gezond bouwen staat u een boeiende en informatieve dag te wachten, waarbij we samen met u een blik zullen werpen op een toekomst met gezonde gebouwen.

We verheugen ons op uw komst en een boeiende uitwisseling van ideeën.

KLIK HIER voor de uitnodiging.

Uw projectteam

C2C ExpoLAB partner van Healthy Building Network

 

 

Woningbouwplannen toetsen op circulariteit met de Circulaire Impactladder

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft met de Circulaire Impactladder een instrument in handen dat helpt bij het realiseren van de Woondeal-afspraken. De Circulaire Impactladder, ontwikkeld door een consortium van C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster, maakt het mogelijk om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren. 

Woondeal-afspraken

Tot 2040 moeten er 50.000 tot 60.000 woningen worden gebouwd in de regio Arnhem-Nijmegen. Dit staat in de Woondeal, die ondertekend is door achttien gemeenten. Deze gemeenten vormen samen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Na verloop van tijd moet een steeds groter aandeel van de woningen circulair gebouwd worden. In de bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50% en vanaf 2050 100%.

“Hergebruik en minimale CO2-uitstoot staan centraal bij de bouw van woningen en woningbouwprojecten in onze regio. Waar nieuwe materialen gebruikt worden, is de wens zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare materialen. Met de Circulaire Impactladder hebben we een mooi instrument in handen om hierop te kunnen toetsen.” – Harriët Tiemens, directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Praktische handvatten

Om circulair bouwen op grote schaal te operationaliseren hebben C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster als consortium de Circulaire Impactladder ontwikkeld. De ladder sluit aan én loopt vooruit op de landelijke normeringen van circulair bouwen. Met deze ladder kunnen partijen bepalen hoe circulair woningbouwplannen zijn.

“De impactladder biedt praktische handvatten voor de implementatie in elke fase van het circulair bouwproces. Voor gemeenten in de Groene Metropoolregio bieden we zo perspectief om circulariteit in afspraken en planregels te verankeren. Daarnaast beschrijft de ladder hoe deze ingezet kan worden door woningbouwcorporaties, ontwikkelende partijen en hun ontwerpers, aannemers en adviseurs om circulariteit van een plan te bevorderen.” – Eva Starmans, adviseur circulair en gezond bouwen, C2C ExpoLAB

Over Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is, als opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen, op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio bestaat uit achttien gemeenten en zoekt gezamenlijk een balans tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei. Streven is om dé (inter)nationale circulaire topregio te worden en te excelleren op het thema circulair bouwen.

Over het consortium   

Het consortium bestaat uit C2C ExpoLAB, Volantis en Madaster. Deze organisaties met de nodige kennis en ervaring op het gebied van circulair bouwen, hebben hun krachten gebundeld bij de ontwikkeling van de Circulaire Impactlader. In dit proces hebben zij geklankbord met een afvaardiging uit de tempotafel ‘circulair en groen’. Hier werken overheden, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio samen aan het realiseren van de Woondeal-afspraken.

U kunt de Circulaire Impactladder downloaden op de website van de Groene Metropoolregio.