R2Pi: the route to circular economy

R2Pi – ‘transition from linear 2 circulair: Policy and Innovation’ is een 3 jaar durend project en gefinancierd vanuit Horizon2020. Het project loopt van november 2016 tot en met oktober 2019, met een totale funding van 3 miljoen euro.

R2Pi onderzoekt de wijze om de circulaire economie (CE) te verbreden met Circulaire Economie Business Modellen (CEBM), vanuit de zoektocht naar zowel marktfalen en gebrek aan beleid om de brede implementatie, gebruik en acceptatie van CEBMs.

Het doel van het R2Pi-project is het vergroten van de aandacht naar circulaire business modellen én voorstellen te doen voor Europees beleid dat zulke CEBMs ondersteunen.

Het Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) is partner in dit project. C2C ExpoLAB treedt op als subpartner in het consortium.