HBN Webinar: Business case tool

In samenwerking met HEVO B.V. heeft het C2C ExpoLAB een webinar opgenomen om de reeds ontwikkelde business case tool voor circulaire gezonde gebouwen en producten toe te lichten.

Webinar

Donderdag 17 oktober vond dit webinar plaats. Hierbij namen Willem Adriaanssen en Michel Weijers de bezoekers mee in de tool die zij ontwikkelden om de business case voor circulaire en gezonde gebouwen te berekenen. Aan het aantal vragen was te zien dat er veel interesse in dit onderwerp is.

Willem Adriaanssen is partner bij HEVO B.V. Hij studeerde architectuur en uitvoeringstechniek aan Technische Universiteit Eindhoven. HEVO B.V. is een landelijk opererend bureau voor advies en projectmanagement voor huisvesting in markten zoals onderwijs, kantoren en bedrijfshuisvesting, zorg, wonen en sport. Als strategisch huisvestingsadviseur en procesmanager werkt Willem veel aan de visie, strategie, concepten en financiële haalbaarheid van integraal gezonde en duurzame huisvestingsprojecten. Daarbij werkt hij actief aan de integratie van innovatieve toepassingen omtrent circulaire economie en smart buildings. Voor het Healthy Building Network is hij verantwoordelijk voor het opstellen van de business case voor gezonde, circulaire en productieve kantoorgebouwen.

Michel Weijers is namens de gemeente Venlo projectleider van het C2C geïnspireerde stadskantoor geweest das gebaseerd is op circulaire en gezonde principes. Daarnaast is hij ook managing director van C2C ExpoLAB. Deze organisatie ondersteunt bouw en overheidsprojecten met hoge ambities op gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Business case tool

De business case tool is tevens kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Met deze tool kan de investering van een circulair en gezond gebouw in vergelijking met een gebouw dat gebouwd is volgens bouwbestek berekend worden. Hierin wordt informatie over gezondheid, materialen (restwaarde), energie, gas en water verwerkt, waarna inzicht verkregen wordt in de terugverdientijd, cashflows en NCW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Starmans via [email protected].

De tool kunt u downloaden door een account te maken op https://healthybuildingnetwork.com/community/create-your-account/, ga vervolgens naar knowledge base > business case tool.