Gemeente Someren

Gesteund door een raadsbrede motie van 30-10-2014, zijn we aan de slag gegaan met het project onder de werknaam Someren Natuurlijk Duurzaam (C2C). Uitgangspunt vormde het verankeren van de principes van circulariteit binnen de ambtelijke organisatie en projecten. Daartoe is een ambitiedocument en een roadmap opgesteld, waaraan uitvoering is gegeven.
Met het integraal programma Duurzaamheid (circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie) is een nieuw kader vastgesteld voor de planperiode 2019-2021. C2C ExpoLAB is als projectleider circulaire economie onderdeel van het projectteam Someren Natuurlijk Duurzaam.