Gemeente Haaren

De gemeente Haaren is één van de ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkomen. De gemeente geeft hiermee het signaal af dat zij haar voorbeeldrol als overheid serieus neemt. Samen met vertegenwoordigers uit de gemeente en het inkoopbureau Bizob heeft C2C ExpoLAB inhoud gegeven het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De gemeente Haaren zet in om CO2-reductie én circulariteit als minimumeis en/of gunningscriterium mee te nemen. C2C ExpoLAB is lid van de werkgroep duurzaamheid en betrokken bij de circulaire uitwerkingen in diverse circulaire bouw & infra projecten en aanbestedingen.