C2C Bouwgroep

C2C ExpoLAB is een van de strategische partners van de C2C Bouwgroep, waarmee we willen bouwen aan een circulaire economie. Door samenwerking het C2C gedachtegoed verspreiden en stimuleren binnen de Nederlandse Bouw . Samen bieden we een kennisplatform voor alle partijen in de bouwkolom, wisselen onderling kennis en informatie uit, en delen graag onze ervaringen met andere bouw gerelateerde bedrijven die overwegen om zich te laten certificeren.

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten. Daarnaast telt de groep en vier strategische partners; het C2C Products Innovation Institute, C2C ExpoLAB, EPEA en SGS Search.

Onze organisaties vullen elkaar zeer goed aan. C2C ExpoLAB helpt u als opdrachtgever of opdrachtnemer binnen de bouw en overheid om, bijvoorbeeld bij beleidsvorming of aanbestedingen van (ver-) bouw van (publieke) gebouwen, op een innovatieve, gemakkelijke en duurzame wijze geld te verdienen en te besparen vanuit de uitgangspunten van een circulaire economie. De fabrikanten van de C2C Bouwgroep vullen C2C productwensen van opdrachtgevers concreet in, en ondersteunen dit met aanleveren van productspecificaties, technisch advies etc.