Restwaarde

Met de restwaarde van bouwproducten circulair bouwen stimuleren

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 35% van alle CO2 uitstoot en 50% van het wereldwijde materiaalgebruik. Door gebouwen aan het eind van hun levensduur te ontmantelen en de vrijgekomen bouwproducten weer opnieuw in te zetten, hoeven minder nieuwe materialen te worden gebruikt, worden bestaande materialen efficiënter gebruikt en kan een aanzienlijk deel van de CO2 uitstoot worden verminderd. Echter, tegenwoordig worden de meeste gebouwen gesloopt: herbruikbare producten worden uit elkaar gehaald. Hierbij gaat een hoop waarde verloren. Hergebruik van producten uit de bouw loont nog niet. Om hergebruik van bouwproducten te stimuleren, is een financiële trigger nodig voor meerdere partijen in de keten. Hiervoor moet allereerst de waarde van een product worden bepaald aan het einde van de levensduur, zodat deze financieel kan worden vastgelegd in bijvoorbeeld de financiële jaarrekening. Echter, de waarde bepalen van bouwproducten na een levensduur, is niet gemakkelijk.