Sportzaal Venlo Oud Zuid

18 april jongstleden werd een tweede cradle to cradle geïnspireerde sporthal in Venlo opgeleverd, Sporthal Venlo Oud Zuid. Het C2C ExpoLAB begeleide en adviseerde de gemeente Venlo van het opstellen van het programma van eisen en aanbestedingsstukken, tot en met de  ontwerp- en bouwfase.

In samenspraak met de opdrachtgever zijn een drietal circulaire speerpunten bepaald, welke continu als ‘kapstok’ hebben gediend bij de concretisering van de cradle to cradle ambitie van de gemeente Venlo:

  1. Een gebouw dat zelfvoorzienend is op gebied van energie;
  2. Een gebouw als een grondstoffenbank voor de toekomst;
  3. Het creëren van een gezonde omgeving.