Kindcentrum De Zuidstroom

Het in 2015 in gebruik genomen Integraal Kind Centrum de Zuidstroom is volledig ontworpen en gebouwd volgende de cradle to cradle (C2C) principes. De ambitie van opdrachtgever Fortior was niet alleen een circulair en gezond schoolgebouw te realiseren, maar ook het gebouw te benaderen als een leermiddel op gebied van circulaire economie. De leerlingen worden daarbij gezien als ambassadeur van de toekomst, die de circulaire gedachtegoed in hun DNA hebben.

Onderzoek heeft aangetoond dat in Nederland een gemiddeld schoolgebouw 38 jaar oud is, niet voldoet aan de  uitgangspunten van de onderwijsinstellingen en maar liefst 80% (!) van de schoolgebouwen niet voldoen aan de streefnormen voor luchtkwaliteit.

De Zuidstroom onderscheidt zich door een prettige, gezonde en veilige leer- en werkomgeving te bieden voor kinderen, docenten en omwonenden.

De ambities

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van basisschool De Zuidstroom was het creëren van gezonde binnenlucht (Frisse Scholen), opwekken van hernieuwbare energie en het gebruik van gezonde en veilige materialen.

Daarnaast is het schoolgebouw zo ontworpen dat de lokalen flexibel inzetbaar zijn en ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden. Het Cradle to Cradle geïnspireerde schoolgebouw dient bovendien als een belangrijke spilfunctie in de wijk.

Toelichting Business Case

Het schoolgebouw is ontworpen en gebouwd volgens een Total Cost of Ownership benadering. De C2C-ambities  zijn gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Bovendien zal tijdens het gebruik de exploitatiekosten voor Fortior fors lager liggen dan traditioneel, bijvoorbeeld op gebied van energie.

Effecten op gezondheid en productiviteit zijn niet meegenomen in de financiële business case. Echter zijn zowel docenten als kinderen positief over het binnenklimaat.