Gymzaal Egerbos

In 2012 is in opdracht van de gemeente Venlo gestart met het ontwerp voor een (ver)nieuwbouw van een bestaand sportcomplex Egerbos. In lijn met haar ambitie diende dit project te worden ontworpen en gebouwd volgens de cradle to cradle principes.

Samen met 2.0 Architecten heeft C2C ExpoLAB een winnende inschrijving gedaan op de aanbesteding. In overleg met de opdrachtgever en toekomstig gebruikers zijn de cradle to cradle geconcretiseerd. C2C ambities  zijn vervolgens vertaald in het ontwerp.

Opvallend aan het project is de groene buitengevel. Niet alleen voor een groene uitstraling en inpassing in de woonwijk, maar ook om overlast van graffiti te voorkomen. Ook valt op dat de nieuwe sporthal half is verdiept. Enerzijds vanuit het oogpunt van energie, maar ook om meer daglicht in de sportzalen te krijgen áls in de omliggende appartementen.

Daarnaast zijn er diverse C2C gecertificeerde materialen zichtbaar. Elk materiaal of C2C gebouwelement is voorzien van informatie met uitleg. Daarmee kunnen leerlingen en bezoekers op eigen initiatief een C2C-route lopen in het sportcomplex.

Toelichting Business Case

De totale bouwkosten waren 3,5 miljoen euro. De C2C-ambities op gebied van materiaal, energie, groen en water zijn gerealiseerd binnen het budget. Met leveranciers zijn ervaringen opgedaan over terugname van materialen met bijbehorende restwaarde. Zo behouden bijvoorbeeld de bewegwijzering een restwaarde van 5 – 25%.