CLCP – Cradle to Cradle in Zuid Amerika

Dit project kijkt naar de toepassing van de Gesloten Kringloop Productie methode (ook wel de Closed Loop Cycle Production, afgekort CLCP), geïnspireerd door cradle to cradle, in productiesectoren in heel Zuid Amerika. Cradle to cradle wordt gezien als een innovatief economisch principe, om zodoende productiviteit, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kleine en middelgrote ondernemingen te vergroten, ook mede vanuit de overheid geïnitieerd. Het C2C ExpoLAB is als partner bij dit project betrokken geweest om haar kennis en ervaring rondom de circulaire economie uit de regio Venlo en Nederland te delen met dit project in Zuid Amerika. Met name de ervaringen rondom cradle to cradle bij overheden is erg waardevol voor dit project.