Puraverde

In Venlo worden geen nieuwe woningbouwprojecten meer toegelaten, tenzij aantoonbaar innovatief en onderscheidend. Hiermee daagt de gemeente Venlo marktpartijen nadrukkelijk uit om met duurzame initiatieven te komen. Jongen bouwpartners heeft dit met beide handen aangegrepen. Samen met C2C ExpoLAB en andere partners is een plan neergelegd voor circulaire koopwoningen: Puraverde.

De circulaire ambitie is vastgelegd in een beoordelingsmatrix. De beoordelingsmatrix vormt de basis voor de anterieure overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente. De volgende circulaire onderwerpen zijn vertaald in concrete afspraken:

  • Circulair materiaalgebruik;
  • Gebruik van hernieuwbare energie;
  • Aanpasbaar en remontabel bouwen;
  • Creëren van waterkringlopen;
  • Gezondheid & klimaat.

Het C2C ExpoLAB heeft Jongen Bouwbedrijf van initiatief tot en met ontwerpfase ondersteund in het concretiseren van de circulaire ambitie. Van het definiëren van het ambitiedocument en beoordelingsmatrix, tot vertalen van circulariteit in het ontwerp en uitvoering.