Opdrachtgevers en opdrachtnemers

Het C2C ExpoLAB adviseert zowel opdrachtgevers, zoals overheden, projectontwikkelaars en schoolbesturen, als opdrachtnemers bij het praktisch toepassen van de circulaire uitgangspunten binnen de bouw en overheid. De grootste meerwaarde kan gerealiseerd worden als dit zoveel mogelijk aan de ‘voorkant’ van het proces gebeurt. Onze opdrachtgevers zijn in de meeste gevallen gemeenten, overheden, schoolbesturen, projectontwikkelaars of overige publieke organisaties.

Tevens ondersteunen wij opdrachtnemers zoals architecten, aannemers en bouwkundig adviseurs om de circulaire uitgangspunten te borgen en vertalen naar de praktijk.