Materialenpaspoort voor De Alliantie

Het C2C ExpoLAB heeft onlangs een gebouwen paspoort ontwikkeld voor woningbouwcorporatie De Alliantie. Dit gebouwenpaspoort is gegenereerd in Madaster. Het C2C ExpoLAB heeft de informatievoorzieningen van de tijdelijke woningen van C3 living verder vorm gegeven waardoor deze ingelezen konden worden Madaster, zodat er de volgende outputs zijn gegenereerd

  • Circulariteitsindex;
  • Restwaarde op materiaalniveau in huidige staat alsook na levensduur;
  • Gebouwenpaspoort.