Cradle to Cradle (onderdeel lespakket my circular future)

Een Nederlandse filmpje, gemaakt voor de expositie “Alle dagen feest”. Is een uitleg van Cradle to Cradle gemaakt door Marion van der Kleij.