BLOG: De rol van het C2C ExpoLAB binnen het Heatlhy Building Network

Het C2C ExpoLAB is een van de initiatoren en partner van het Healthy Building Network. In deze blog nemen we jullie graag mee in onze rol voor dit Duits-Nederlandse grensoverschrijdende innovatieve project over gezonde gebouwen.

Wat is C2C ExpoLAB?

C2C ExpoLAB is gespecialiseerd in het praktisch toepassen van de gedachte van de Cradle to Cradle principes in de bebouwde omgeving en (overheids)beleid. Voor ons staat gezondheid en circulariteit centraal in deze gedachte. Wij helpen zowel opdrachtgevers, zoals overheden en onderwijsinstellingen, als opdrachtnemers, zoals architecten en aannemers en adviseren deze organisaties bij beleidsvorming, aanbestedingen en (ver)bouwprojecten om met de principes van de circulaire economie op een vernieuwende manier geld te verdienen en te besparen door de uitgangspunten van gezond en circulair bouwen door te voeren in uw project.

Wij doen dit omdat wij geloven in een gezonde en betere wereld en ervan overtuigd zijn dat het toepassen van de circulaire economie en innovatieve gezonde gebouwen daarbij ook nog een positieve invloed heeft op uw business case. We proberen duurzame oplossingen slim met elkaar te verbinden en zoeken daardoor continue naar synergievoordelen. Bij elk project proberen we de lat hoger te leggen en meerwaarde voor klant en gebruiker te realiseren.

Hoe het begon

In oktober 2016 werd stadskantoor Venlo opgeleverd, een gebouw waar C2C ExpoLAB een bijdrage aan heeft mogen leveren als een van de partijen in het projectteam. Een gemotiveerd en welwillend projectteam wat gezamenlijk grote stappen heeft gezet richting circulair en gezond bouwen gebaseerd op de cradle to cradle uitgangspunten. Uiteraard ging dat niet zonder slag of stoot, maar met haar innovatieve proces heeft stadskantoor Venlo letterlijk aan de wieg gestaan van nieuwe ontwikkelingen, waar we vandaag de dag nog de vruchten van plukken.

Zo begonnen we bijvoorbeeld met een ambitie om het gebouw 100% gezond en circulair te ontwerpen, maar kwamen we er snel achter dat dat (nog niet) haalbaar was. Daarom is focus aangebracht en zijn de vier belangrijkste thema’s bepaald.

“De mens centraal” was één van de vier circulaire thema’s voor het stadskantoor Venlo. Om te achterhalen hoe de medewerkers het binnenklimaat ervaren zijn door de universiteit van Maastricht enquêtes uitgevoerd. Een enquête werd afgenomen in de oude situatie als nulmeting en na verhuizing zijn deze enquêtes gecontinueerd, zowel in stadskantoor Venlo als bij een controlegroep die op dezelfde locatie bleef. Hiermee werden de belevingen en ervaringen van gebruikers duidelijk met betrekking tot het binnenklimaat. Daarnaast is de binnenluchtkwaliteit gemeten op de oude locaties en wordt deze ook gemeten in het stadkantoor. Zo worden de ervaringen van de medewerker en data verzameld met betrekking tot het binnenklimaat.

We bemerken dat de gebruikers en bezoekers positief zijn over het binnenklimaat van het stadskantoor. Dit heeft C2C ExpoLAB tot denken aangezet. Er was al een positieve business case opgesteld voor dit gebouw voor met name de circulaire thema’s water en energie, waarmee Venlo 16.9 mln euro zal besparen tijdens de gebruiksduur van het gebouw met een investering van 3.4 mln euro. De business case gaf al aan dat investeren in meerwaarde loont. Echter, wij waren erg benieuwd in hoeverre gezondheid deze business case zou kunnen versterken. Gezondheid van de medewerkers zou kunnen zorgen voor een toename van productiviteit en afname van ziekteverzuim. En dat was namelijk nog geen onderdeel van de business case. Dat is de reden waarom wij het Healthy Building Network hebben geïnitieerd.

Business case tool

Een van de belangrijkste activiteiten van C2C ExpoLAB binnen het Healthy Building Network is het ontwikkelen van een Business Case Tool (BCT) die voor iedereen toegankelijk is om een totale business case te berekenen van een gezond en circulair gebouw. In samenwerking met HEVO Adviseurs is deze business case tool ontwikkeld. Met de BCT kun je een circulair en gezond gebouw als ook productontwerp met een ‘lineair’ referentie gebouw of product vergelijken, om zo inzicht te krijgen in investering, terugverdientijden en cashflows. De BCT helpt je  op verschillende beslismomenten in het ontwerpproces in het maken van verstandige (investerings)beslissingen op gebied van circulair en gezond bouwen. Benieuwd naar de BCT, Klik dan hier om de tool te bekijken. Of kijk hier het webinar om meer inzicht te krijgen in de business case tool.

Bewusstwording is essentieel

Een heel groot publiek is zich (nog) niet bewust van de voordelen van gezond en circulair bouwen. Ook is nog zorgwekkend hoe weinig gebouweigenaren of werkgevers weten wat het binnenklimaat is in hun gebouwen en wat de invloed van het binnenklimaat is op hun personeel. Daarentegen weet de tomatenteler vaak beter wat het binnenklimaat is, en wat de invloed hiervan is op hun product.

We bemerken vaak de perceptie dat wanneer het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen, het ook een gezond binnenklimaat heeft. Helaas is dit vaak een verkeerde aanname. Niet realiserende wat het effect van een slecht binnenklimaat kan zijn op ziekteverzuim en productiviteit. Een belangrijke horde waar wij met het Healthy Building Network op willen inspelen, is het vergroten van de bewustwording op dit thema en inzicht geven in de kansen die er liggen voor jou als gebouweigenaar of werkgever. C2C ExpoLAB is kennispartner in dit project en probeert deze kennis te bundelen en te verspreiden in factsheets, blogs, innovatieworkshops en grensoverschrijdende bezoeken.

Leg elke keer de lat hoger

Innovatie is een belangrijke drijver voor het C2C ExpoLAB. Hoe meer we weten van circulariteit en gezondheid binnen de bebouwde omgeving, hoe meer we ook duidelijk krijgen dat er nog veel ontgonnen gebieden zijn waarop antwoorden vergaard moeten worden. Daarom vinden we het van belang om bij elk project wat de mogelijkheid biedt de lat hoger te leggen en samen met partners vraagstukken op te pakken. Zo zijn we samen met TNO en andere partners betrokken in een onderzoek dat kijkt naar restwaarde op product niveau. Dit is ook de drijfveer om het Healthy Building Network te initiëren, we bemerken dat gezondheid veel mensen aanspreekt maar dat er nog geen eenduidige antwoorden zijn.

Veel onderzoeken

Het Healthy Building Network geeft ons de kans om samen met partners nog meer te verdiepen in gezond binnenklimaat en gezonde gebouwen. Hierdoor zijn we beter in staat om te sturen op de juiste parameters en bij nieuwe gezonde en circulaire projecten. Wil je zelf ook meer lezen over dit thema? Wij hebben diverse onderzoeken gebundeld, klik daarvoor hier:

Eichholtz, P.: Moving to Productivity

Palacios, J.: Inside Buildings: Environment, Health and Performance

Onderzoeksresultaten & Papers

Mis je nog een interessant document wat je zelf hebt gelezen? We horen het graag. Of neem contact op als je wilt verkennen wat de kansen zijn voor jou bouwproject, bouwproduct of dienst. Samen bouwen we aan een gezond en circulair morgen.