Someren Natuurlijk Duurzaam!

Op oktober 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de toepassing van de cradle to cradle-principes binnen gemeente Someren. Deze motie is ingediend naar aanleiding van een raadsbezoek aan het C2C ExpoLAB te Venlo in 2014. Het C2C ExpoLAB ondersteunt sinds november 2015 de gemeente Someren bij het verinnerlijken en verankeren van de C2C-uitgangspunten binnen de ambtelijke organisatie, om van daaruit deze principes te vertalen naar tastbare resultaten.

Dit heeft geleid dat begin 2016 raad en college heeft ingestemd met het C2C-ambitiedocument, inclusief bijbehorende roadmap tot eind 2018.

Vervolgens is gestart met het verinnerlijken van de geformuleerde ambities in de organisatie, om van daaruit de vertaling naar het dagelijks werk te kunnen maken. Er is een C2C-kernteam opgezet, welke elke maand bijeen komt om de voortgang te bespreken.

De eerste resultaten dienen zich aan:

  • Verankering van de C2C-uitgangspunten in het NAF/VAB-beleid;
  • Kadernotitie C2C-uitgangspunten project Groote Hoeve;
  • Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met ambitie circulair in te kopen;
  • Leidraad voor intern gebruik;
  • Nieuw logo ‘Someren Natuurlijk Duurzaam’;
  • Verkenning van C2C-mogelijkheden bij renovatie milieustraat;
  • Nieuwe afvalbakken in de eigen organisatie voor intern bewustwording;
  • Zichtbaar zijn op de Agrarische Dagen Someren 2017, inclusief deelsessie;
  • Verkenning lease van witgoed.

Rol C2C ExpoLAB:

C2C ExpoLAB ondersteunt de gemeente Someren bij de transitie naar een circulaire economie. Bas van de Westerlo heeft namens het C2C ExpoLAB samen met de gemeente Someren de C2C ambities geformuleerd. Met dit ambitie gedocument heeft het C2C-kernteam gezorgd voor het vaststellen door de raad en het MT.

Bas van de Westerlo van C2C ExpoLAB is onderdeel van het C2C-kernteam, als aanspreekpunt en ‘bewaker’ van de geformuleerde C2C-ambities.

Duurzaam Gebouwd over flexibele huisversting

Onlangs schreef Duurzaam Gebouwd over het C3 Living project. Dit project van Rendiz, wat van nature een maatschappelijke onderneming is met veel activiteiten op het sociale vlak.

Voor deze sociale huisvesting zijn C2C thema’s gedefinieerd en een roadmap opgesteld met als doel dat bij elk project met deze flexibele vorm van huisvesting de lat hoger gelegd wordt.

De C2C thema’s voor dit project zijn:
1. Gezond en veilig materiaal gebruik,
2. Design for Disassembly
3. Gezond binnenklimaat
4. Schoon water & energie
5. C2C footprint
6. Social return

Klik hier om het artikel van Duurzaam Gebouwd te lezen.

Duurzaam Gebouwd over gymzaal de Zuidstroom

Duurzaam Gebouwd heeft een artikel geschreven naar aanleiding van een ronde tafel over de Cradle to Cradle geïnspireerde gymzaal De Zuidstroom te Venlo. Deze gymzaal ligt naast basisschool de Zuidstroom, die tevens C2C geïnspireerd is en al enkele jaren geleden gebouwd is. Gymzaal de Zuidstroom wordt spoedig gebouwd.

Klik hier om het artikel van duurzaam Gebouwd te lezen naar aanleiding van de ronde tafel over gymzaal de Zuidstroom.